SÖZLER

Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri

En Güzel ve Kısa Yunus Emre Aşk Şiirleri Yunus Emre, Anadolu’da 13

Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri

Yüzyılda yaşamış ve günümüze birçok eser bırakmış halk şairidir. Özellikle şiirleri sevilen ve beğenilerek okunan Yunus Emre, kendisine konu olarak insanlığı ve aşkı seçmiştir. Yunus Emre sözleri içeriğinde olduğu gibi bu içeriğimizde de sizler için en güzel Yunus Emre şiirlerini bir araya getirdik. İşte Yunus Emre kısa aşk şiirleri… Yunus Emre Şiirleri; 1. Aşk İle Mest Olmalı Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem Şöyle yavu kıldım beni, isteyuben bulumazam Derya-vü umman olmuşam, gevherlere kan olmuşam Hüsnünde hayran olmuşam, kendüzüme gelimezem Zatına yol bulumadım, senden nişan alımadım Çünki seni bilemedim, kulluğunu kılımazam Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem Gözden ırılma sen bir dem ki sensiz ben olumazam Adın dolalı ellere, senden nişan alımazam Aşkın ile mest olalı, Cennet’lere kalımazam Benim urup bünyadımı, Yunus yazaldan adımı Kestim kamudan umudü, aşkından ayrılmazam 2

Bana Seni Gerek Seni Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni Yunus’dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni 3

Ben Gelmedim Dava İçin Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilim neliğim Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş Bilişüben Hocamla, halim arzetmeğe geldim Yunus Emre aşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim 4

Bir Ben Vardır Bende Severim ben Seni candan içeru Yolum vardır bu erkandan içeru Şeriat, tarikat yoldur varana Hakikat meyvası andan içeru Dinin terk edenin küfürdür işi Ol ne küfürdür, imandan içeru Beni bende demen, ben de değilim Bir ben vardır bende, benden içeru Beni benden alana ermez elim Kim kadem basa Sultandan içeru Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var , Süleyman’dan içeru Tecelliden nasip erdi kimine Kiminin maksudu bundan içeru Senin aşkın beni benden alıptır Ne şirin dert bu, dermandan içeru Miskin Yunus, gözü tuş oldu Sana Kapıda bir kuldur, Sultandan içeru 5

Bir Kez Gönül Yıktın İse Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise Bir gez hayr ettin ise, birine bin az değil Erden sana nazar ola, için dışın nur ola Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil Er odur alçak dura, ayak odur yola vara Göz odur ki Hakk’ı göre, gündüz gören göz değil Yunus Emre’m sözün satar, söze bal ü yağ katar Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil 6

Cana Kıyan Gelsin Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin Bu aşk zehrin seve seve içübeni kanan gelsin Bugün meydan-ı aşk içre, çağırıp bir ün eyledim Müezzinlik bizim oldu, imam olduk uyan gelsin Kanaat hırkasın geydim, selamet başını çektim Melamet gömleğin biçtim, arif olup giyen gelsin Bu ummanda delim gevher;eğerçi var, ele girmez Bahası candır alınmaz, bugün cana kıyan gelsin İşit derviş bu sözümü, ne etmişem kendüzümü Hiçe satmışam özümü, bu cefaya doyan gelsin Suret nakşın yumak ile, gönül milki temiz olmaz Akıp rahmet suyu çağlar, gönül çirkin yuyan gelsin Yunus Emre anı görmüş, eline bir divan almış Alimler okuyamamış, bu manadan duyan gelsin 7

Dost Elinden Ölürsem Dost elinden ölürsem, hiç gümansız geru gelem Ganimet görem bu demi, can şükrane veri gelem Canın diri tutan kişi, Dost katından ırak düşer Feda kılam yüz bin canı, ıraklıktan beru gelem Cercis’leyin ol Dost beni, yetmiş gez öldürür ise Bin gez dahi ölür isem, yüz bin gez ileru gelem Yüz bin gez doğam uyagam, Dost burcunda cevlan kılam Hem Bunda olam, hem Anda, Bunda Anda varı gelem Yavu kılındım ne çare, yürürem dün gün avare Sorulara cevap budur, ben esrügem deyu gelem Bin yıl toprakta yatursam, ben komayam Enelhakkı Ne vakit gerek olursa, aşk nefesin uru gelem İnanmayan, gel sinime, Dost adını eyit, kıgır Kefen donum pare kılup, toprağımdan duru gelem Bundan böyle n’olasını, değme akil şerh etmeye Yunus eydür aşıklara, Dost haberin veri gelem 8

Gel Gör Beni Aşk Neyledi Gönlüm düştü bu sevdaya Gel gör beni aşk neyledi Başımı verdim kavgaya Gel gör beni aşk neyledi Ben yürürüm yana yana Aşk boyadı beni kana Ne akilim ne divane Gel gör beni aşk neyledi Mecnun oluben yürürüm Dostu düşümde görürüm Uyanır melul olurum Gel gör beni aşk neyledi Aşkın beni mest eyledi Aldı gönküm hasteyledi Öldürmeğe kast eyledi Gel gör beni aşk neyledi Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Akan sulayın çağlarım Dertli yüreğim dağlarım Yarim için ben ağlarım Gel gör beni aşk neyledi Benzim sarı, gözlerim yaş Bağrım pare, ciğerim baş Halden bilen dertli kardaş Gel gör beni aşk neyledi Miskin Yunus biçareyim Baştan ayağa yareyim Dost elinden avareyim Gel gör beni aşk neyledi 9

Gelen Geçer, Konan Göçer Bu dünya kimseye kalmaz, anadur ölümün zinhar Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer Ecel ömre kefen biçer, anadur ölümün zinhar Üstüne çün çöker dağlar, ecel gelir dilin bağlar Kalır bu bahçeler bağlar, anadur ölümün zinhar Kefen donun ola toprak, bitiser üstünde yaprak Dola gözlerine toprak, anadur ölümün zinhar Nice cem’ettin ise mal, alır varislerin filhal Sinde sen çekersin vebal, anadur ölümün zinhar Pes anı sanma malındır, haram ise vebalindir Helal ise sualindir, anadur ölümün zinhar Kalır ayruklara malın, seninle gider amalin İrişmez bir pula elin, anadur ölümün zinhar Geri gelmez varan anda, kalır ol karannu sinde Sevap işleyu gör bunda, anadur ölümün zinhar Günahkarsın günahın çok, günah için bir ahın yok Varacak gayrı rahın yok, anadur ölümün zinhar Yunus tak boynuna bendi, sonra halka ver bu pendi Cihandan kes bu payvandı, anadur ölümün zinhar 10

Gözüm Seni Görmek İçin Gözüm seni görmek için, elim Sana ermek için Bugün canım yolda kodum, yarın Seni bulmak için Bugün canım yolda koyam, yarın ivazın veresin Arz eyleme Uçmağını, hiç arzum yok Uçmak için Benim Uçmak neme gerek, hergiz gönlüm ana bakmaz İşbu benim zariliğim, değildürür bir bağ için Uçmak Uçmağım dediğin, müminleri yiltediğin Bir ev ile birkaç huri, hevesim yok koçmak için Bunda dahi verdin bize, ol hurilerden çift helal Andan dahi geçti arzum, arzum Seni görmek için Sofulara ver Sen anı, bana Seni gerek Seni Ben nice terk idem Seni, şol bir ala çardak için Yunus hasretdürür Sana, hazretini göster ana İşin zulüm değildürür, dat eyleğil varmak için 11

Ne Oldu İster idim Allah’ı, buldum ise ne oldu Ağlar idim dün ü gün, güldüm ise ne oldu Erenler meydanında, yuvarlanır top idim Padişah çevganında kaldım ise ne oldu Erenler meclisinde deste kızıl gül idim Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu Danişmentler, alimler medresede bulduyse Ben harabat içinde buldum ise ne oldu İşit Yunus’u, işit üş, yine deli oldu Erenler manasına daldım ise ne oldu 12

Şol Göz ki Seni Gördü Şol göz ki Seni gördü, ol neye nazar etsin Şol can ki Seni duydu, tende ne karar etsin Aşkına düşen aşık, derdine yanar dün gün Vaslındır ana derman, hekim ne tımar etsin Aşkın ezeli Hacem, yoklukta komuş varın Bu remzi duyan aşık, yokluğu şikar etsin Sen bir gani sultansın, canlar içinde cansın Vasfın kaleme gelmez, dil kanda şümar etsin Gerçek Şaha kul olan, gönlünü Sana veren Seni kendinde bulan, kanceru sefer etsin Bu çeşniyi tadana, kim ne vereler kana Derdine düşen cana, hekim ne tımar etsin Bu sırrı duyan kani, ger aşık ise canı Açıldı gevher kanı, alana haber etsin Çün aşkın ola emelim, sürüle gönülden gamım Vaslına eren bir dem, bin canı nisar etsin İmdi ki Yunus kalmış Hazret’e yüzü kara Bir nesnesi yok müflis, neyile bazar etsin 13

Suçumu Örter Hırkam Ey bana derviş diyen, nem ola derviş benim Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim Derviş derler adıma, bakarlar suratıma Bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim Dil ile şeyhim ulu, yolda aludan alu Aklım evi kaygılı, nefsim asayiş benim Sureti güler halka, ya kani kulluk Hakka Bu dirliğime bak a, hem işim yanlış benim Kendi izimi bilirem, saluslanuben yürürem Buğz ü kibr ü adavet, gönlümü almış benim Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham Bir gün yırtılısar perdem, zehi düşvar iş benim Derviş neye dolundum, ulu suçta bulundum Yunus umduğum Haktan, ol rahmet imiş benim 14

Söyler İsem Sensin Sözüm Sensin benim canım canı, Sensiz kararım yokdürür Uçmak’ta Sen olmaz isen, vallah nazarım yokdürür Baksam Seni görür gözüm, söyler isem Sensin sözüm Seni gözetmekten artuk, yeğrek şikarım yokdürür Çün ben beni unutmuşam, şöyle Sana gitmişem Ne kalde, ne halde isem, bir dem kararım yokdürür Eğer beni Cercis’leyin, yetmiş gez öldürür isen Dönem geru Sana varam, zira ki arım yokdürür Yunus dahi aşık Sana, göster didarını ana Yarım dahi Sensin benim, ayruk nigarım yokdürür 15

İncil İle Kur’anı Mana denizine daldık, vücut seyrini kılduk İki cihan serteser, cümle vücutta bulduk Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı Levhte yazılan sözü, cümle vücutta bulduk Musa’nın çıktığı Tur’u, gökteki Beytülmamuru İsrafil’deki Suru, cümle vücutta bulduk Tevrat ile İncil’i, Furkan ile Zebur’u Kur’andaki Ayeti nuru, cümle vücutta bulduk Yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri Yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulduk Yedi göğü, yedi yeri, bu dağları, denizleri Uçmak ile Tamu’yu, cümle vücutta bulduk Yunus’un sözleri hak, cümlemiz dedik sadak Kanda istersen anda bak, cümle vücutta bulduk

Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri
Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu