TEKNOLOJİ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi İnsanlar enerji elde etmek için daha çok petrol, kömür ve gaz gibi fosil kaynakları kullanıyor

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

Ancak bu yakıtlar yenilenebilir nitelikte olmadığından günden güne azalmaktadır. Aynı zamanda tükenebilen bu kaynakların gün geçtikçe pahalanması yine onların azalmasıyla açıklanabilir. Bunun aksine yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi süreklilik taşıdığı ve hep yenilendiği için sonsuz ve tükenmezdir. Ayrıca alternatif enerji kaynakları çevre dostudur

İşte yenilenebilir enerji kaynakları şunlardır; Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Jeotermal Enerjisi Hidroelektrik enerjisi Biyokütle Enerjisi Hidrojen Enerjisi Dalga Enerjisi Enerji Tasarrufunun Önemi Enerji tasarrufunu bir işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanmak olarak açıklayabiliriz

Enerji tasarrufu, enerji kullanılan her yerde daha az masraf edilmesi demektir

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

Enerji kaynakları sınırlı olan bir ülkenin ekonomisi fazla enerji tüketilmeden de gelişebilir. Enerji ne kadar az kullanılırsa çevre de bir o kadar az kirlenir. 1. Güneş Enerjisi Güneş enerjisi sistemleri, Güneş’in yansıttığı ışınları depolayarak bu ışınlardan sıcaklık ve elektrik üretilmesini sağlamaktadır. Bu enerjinin kaynağı Güneş’in içerisindeki Hidrojen maddesinin Helyuma dönüşmesiyle ortaya çıkan tepkilerdir

Bu alternatif enerji türü güneşlenme süresinin uzun olduğu ülkelerde çok önemli bir yere sahiptir

Tek sıkıntısı gece enerji üretiminin yapılamamasıdır

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

Güneş enerjisinden evlerin ısı ve elektrik ihtiyacının karşılanmasında, sıcak su temin etmek için ve istenilen yerlerin aydınlatılmasında istifade edilebilir. Daha çok Almanya , Japonya , İtalya , ABD , İspanya gibi ülkelerde kullanılmaktadır. 2. Rüzgar Enerjisi Rüzgar enerjisinden faydalanmak için rüzgar türbini, yel değirmenleri gibi teknolojiler kullanılır. Şu anda dünyamızın enerji ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 2’si rüzgar enerjisinden karşılanmaktadır

Ayrıca rüzgar enerjisinin çevreye zararı diğer elektrik üreten sistemlere göre daha azdır. Evlerde, sulamada, işletmelerde, park ve bahçe ışıklandırmalarında kullanılabilir. Rüzgar enerjisinden en fazla yarar sağlayan ülkeler: ABD, İspanya, Hindistan , Çin , Hollanda gibi ülkelerdir. 3. Jeotermal Enerji Jeotermal enerjinin kullanılması diğer alternatif enerji kaynaklarına göre daha eski bir geçmişe sahiptir

MÖ 1500’lü yıllarda Çinliler ve Romalılar tabii jeotermalleri duş, ısınma, yemek pişirme vs

maksatları için kullanmışlardır

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

Jeotermal enerji, yerin içinde biriken ısının meydana getirdiği sıcak su ve gazlardan oluşur. Sıcaklık seviyesi yeterli olduğu için jeotermal enerjiden elektrik üretimi ve sanayide fayda sağlanır. Güneş ve rüzgar enerjisinden farklı olarak jeotermal enerji elektrik talebini her zaman karşılayabilir. Elektrik üretiminin yanı sıra çeşitli kimsayalların elde edilmesinde, balıkçılıkta, kaplıca turizminde, mineralli sularda jeotermal enerji kullanılmaktadır

Jeotermal enerjiden en çok ABD, İtalya, Çin ’de istifade edilmektedir. 4. Hidroelektrik Enerjisi Hidroelektrik santralleri suyun kaynağındaki iki nokta arasındaki enerji farkını kullanarak elektrik enerjisini ortaya çıkarır. Ambarlarda biriken su belirlenen bir yükseklikten aşağı akıtılarak mekanik enerji elde edilir. Bu mekanik enerji türbin çarklarını döndürür ve generatör aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir

Günümüzün en büyük alternatif enerji kaynağı hidroelektrik enerjisidir

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

Hidroelektrik santraller kanal tipi veya rezervuarlı olarak oluşturmaktadırlar. Dünyanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılamaktadır. Balıkçılık, ulaşım ve sulamaya büyük katkı sağlar. Kanada , Çin, Hindistan gibi ülkelerde yaygındır. 5. Biyokütle Enerjisi Biyokütle enerjisi, hemen hemen her alanda kullanılabilmektedir ve ortalama bir sıcaklık ile düşük ışık altında oldukça verimli bir şekilde enerji üretimi sağlayabilmektedir

Ancak oldukça yüksek miktarlarda su ihtiyacı bulunmaktadır

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler

6. Hidrojen Enerjisi Karbon içermediği için fosil atıkların işlenmesinde oluşan zararlı gaz salınımı gibi bir tehlike oluşturmaz. Petrol yakıtlarına göreceli olarak 1,33 kat daha verimlidir. Temiz enerji kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir. Gelecekte hidrojen ile çalışan otomobiller için yakıt olma niteliğindedir. 7. Dalga Enerjisi Çevreye ve doğaya zararı olmayan dalga enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en az kullanılandır

Ancak dünyanın %70 ‘inin su olduğu düşünülürse, gereken önem verildiğinde enerji ihtiyacımızın çoğunu karşılayabilir. Önerilen İçerik: Doğal Kaynak Mucizesi Güneş Enerjisi NeOldu.com / Sosyal Fayda

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında İlginç Bilgiler
Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu