TARİH

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Yaklaşık 10

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Yy ’la kadar Türkler arasında Şamanizm en yaygın din olmuştur. Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdir. Fakat bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul gördüğü gibi İslamiyet dışındaki dinleri kabul görenler Türklüklerini koruyamamışlardır. DÖNÜM NOKTASI: TALAS SAVAŞI ( Türkleri İslamiyete yakınlaştıran en önemli olay Talas Savaşıdır

Çin Ordusu karşısında zorlanan Müslümanların yardımına Türk süvariler koşmuştur. Birçok Türk boyunun desteğini alan Abbasiler Çinlileri ağır bir yenilgiye uğratmışlardır

Bu savaştan sonra Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde gelişti

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri hem İslam alemi hemde dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur. Türkler karışıklık içinde bulunan İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. Türklerin diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahip olması İslamiyetin de hoşgörü dini olmasıyla birebir bağdaşıyordu. İSLAM DİNİ MİLLİ YAPIYA UYGUN İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte millet olma sürecini tamamlayan Türkler kısa sürede İslamiyeti bir “dünya dini” haline getirmiş, hakimiyeti altında olsun veya olmasın tüm müslüman azınlıkları koruyup kollama görevini üstlenmişlerdir

Tarihte hiçbir millete nasip olmayacak köklü ve güçlü imparatorluklar kuran Türk Milleti, bu gücünü hiç şüphesiz İslam dininden almıştır. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ ŞEÇMESİNDEKİ FAKTÖRLER Türkler İslamiyetten önce tek tanrı anlayışına sahip Göktürk inancına mensuptu. Dünyayı yaratan insanları çoğaltan ve yok eden Gök tanrı olarak kabul ediliyordu. İslamiyette de tek tanrı inancı olması Türklerin İslamiyeti kabulünü daha da kolaylaştırdı

Aileye verilen önem, temizlik, namus her iki anlayıştada benzerlik göstermekteydi. İslamiyetteki cihad ve gaza anlayışı ile Türk Cihan hakimiyetinin benzerlik göstermesi Hem İslamiyet dininde hemde Göktanrı inancında ahirete inan söz konusu iken cennet ve cehennem inancıdaki benzerlikler türklerin İslam dinini kabul etmesini hızlandıran en önemli hususlardandır. Eski Türk toplumunda sosyal sınıfların olmaması ve İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması her iki toplumun birleşmesinde önemli bir rol oynuyordu

Her iki inançta da tanrıya kurban kesiliyordu

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Abbasilerin Emeviler gibi ırkçı bir politika izlememesi Türkleri İslamiyete daha da yakınlaştırmıştır. İslam anlayışında savaş sonunda elde edilen ganimet helal sayılırken, Türk milletinde de bu geleneğe yağma denmekteydi.

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu