TEKNOLOJİ

Top 19 asansör yönetmeliği 2021 pdf en iyi 2022

Asansörlerin denetimi risk temelli olarak güncellendi

Asansörlerde denetim sürecine ilişkin yenilikler getirilerek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi.

Asansörlerin denetimi risk temelli olarak güncellendi

Asansörlerde denetim sürecine ilişkin yenilikler getirilerek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi.

Asansörlerde denetim sürecine ilişkin yenilikler getirilerek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile uyumlu hale getirildi. Denetim sürecine ilişkin değişikliklerle tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi. Bunlardan en önemlisi, asansörlerde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden “teknik düzenlemeye aykırılık” ve “güvensizlik” kavramları kaldırıldı. Bunun yerine, geliştirilen risk metodolojisi ile tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin risk seviyeleri belirlenerek düşük risk, orta risk ve ciddi risk kavramları geliştirildi. Böylece, asansörlere risk odaklı bir denetim yaklaşımı getirildi.

Düzenlemeyle asansör sisteminin güvenliğinin temini amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti kapsamına girmeyen asansörlerin periyodik kontrol mekanizmasıyla kontrol altında tutulması da sağlanıyor. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında asansör güvenlik aksamına ilişkin yürütülen denetim sonucu idari yaptırım kararı alınması durumunda, risk seviyesi göz önünde bulundurularak asansörden güvenlik aksamının geri çekilmesi sürecine yönelik düzenleme yapıldı. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile uyumlu olarak denetim esnasında tespit edilen şekli uygunsuzluklara ilişkin süreç düzenlendi.

Risk seviyesi yüksek asansörleri piyasaya arz edenlere çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Yönetmelik kapsamında yer almayan asansörlerin güvenliği periyodik kontrolle sağlanacak. Böylelikle tüm asansörlerin güvenliğine ilişkin süreç Bakanlık tarafından kontrol altında tutulmuş olacak.

Top 19 asansör yönetmeliği 2021 pdf en iyi 2022

Konuyla ilgili makaleler asansör yönetmeliği 2021 pdf ve Top 19 asansör yönetmeliği 2021 pdf en iyi 2022

Top 19 asansör yönetmeliği 2021 pdf en iyi 2022

İşte konuyla ilgili bilgiler ve bilgiler asansör yönetmeliği 2021 pdf en iyileri kendi ekibimiz tarafından derlenip derlenmektedir.:

Yazar: Umut Cihan Arslan

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 804464

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 3 ⭐ ( 95952 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Yazar: www.resmigazete.gov.tr

İletilen Tarih: 28/1/2021

Görüntüleme sayısı: 89284

Değerlendirme: 5 ⭐ ( 26412 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Özet: Hakkında makaleler 11 Temmuz 2021 PAZAR – resmigazete.gov.tr. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: 11.07.2021 · 11 Temmuz 2021 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : 31538. YÖNETMELİK. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK. … Bu Yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin sınai ve ticari faaliyetleri 1705 sayılı Kanunun 6 nc ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/11-temmuz-2021-pazar—resmigazetegovtr/21261000

11 Temmuz 2021 PAZAR - resmigazete.gov.tr

Yazar: resmigazete.gov.tr

İletilen Tarih: 2/4/2021

Görüntüleme sayısı: 2116

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 59584 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Özet: Hakkında makaleler 11 Temmuz 2021 PAZAR – resmigazete.gov.tr. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: 11.07.2021 · 11 Temmuz 2021 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : 31538. YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK. YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin sekizinci ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/11-temmuz-2021-pazar—resmigazetegovtr/21261001

Yazar: HD Akademi

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 383865

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 5 ⭐ ( 28266 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Yazar: www.resmigazete.gov.tr

İletilen Tarih: 18/4/2021

Görüntüleme sayısı: 50208

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 47928 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Özet: Hakkında makaleler YÖNETMELİK – resmigazete.gov.tr. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: 6.04.2019 · 3 Nisan 2021 CUMARTES … 31443. YÖNETMELİK. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK . YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK . MADDE 1 – 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/yonetmelik—resmigazetegovtr/21261002

T.C. Resmî Gazete

Yazar: www.resmigazete.gov.tr

İletilen Tarih: 18/6/2021

Görüntüleme sayısı: 440

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 22785 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Özet: Hakkında makaleler T.C. Resmî Gazete. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: 16.10.2020 · a) Asansöre ilişkin Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi yapılır. b) Periyodik kontrolü yapılmamış asansörün periyodik kontrolünün yaptırılması için ilgili idareye, bina sorumlusuna ve A tipi muayene kuruluşuna bildirim yapılır….

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/tc-resmi-gazete/21261003

Yazar: BTY HOCAM

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 278321

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 1 ⭐ ( 47783 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Yazar: www.resmigazete.gov.tr

İletilen Tarih: 21/7/2021

Görüntüleme sayısı: 67880

Değerlendirme: 2 ⭐ ( 73402 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 1 ⭐

Özet: Hakkında makaleler T.C. Resmî Gazete. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: asansör işletme ve bakim yönetmeliği birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/tc-resmi-gazete/21261004

Yazar: www.mevzuat.gov.tr

İletilen Tarih: 19/2/2021

Görüntüleme sayısı: 37062

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 91457 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Özet: Hakkında makaleler ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ – Mevzuat. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/asansor-isletme-ve-bakim-yonetmeligi—mevzuat/21261005

Yazar: C. Çağrı Düzgün

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 780801

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 3 ⭐ ( 82210 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Yazar: www.mevzuat.gov.tr

İletilen Tarih: 22/7/2021

Görüntüleme sayısı: 96760

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 7920 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Özet: Hakkında makaleler ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ …. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen ve insanların, insan ve … Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/asansor-piyasa-gozetimi-ve-denetimi-yonetmeligi-/21261006

TS EN 81-70 ve prEN 81-82 STANDARDINA GÖRE ERİŞİM

Yazar: www1.mmo.org.tr

İletilen Tarih: 18/6/2021

Görüntüleme sayısı: 96242

Değerlendirme: 3 ⭐ ( 75868 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Özet: Hakkında makaleler TS EN 81-70 ve prEN 81-82 STANDARDINA GÖRE ERİŞİM. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: ASME A17.1-2007/CSA B44-07 Asansör ve Yürüyen Merdivenler için Güvenlik Kanunu’na atıf yaptığı üzere Türkiye’deki uygulamalar için bire bir kullanılmamalıdır ancak erişilebilirlik ile ilgili pek çok konuda iyi bir referans dokümandır.) [8]. 3 YOLCU ASANSÖRLERİ İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK 3.1 TS EN 81-70 standardı…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/ts-en-81-70-ve-pren-81-82-standardina-gore-erisim/21261007

Yazar: AKIN HOCA

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 955732

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 4 ⭐ ( 44448 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 1 ⭐

Yazar: botanikparkevleri.com

İletilen Tarih: 7/5/2021

Görüntüleme sayısı: 51339

Değerlendirme: 3 ⭐ ( 35355 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 3 ⭐

Özet: Hakkında makaleler ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ – 29 Ocak 2013Kategori: Bilgi Bankası, Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği(95/16/At) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26420 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/asansor-yonetmeligi/21261008

Apartman Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Kanunu - e …

Yazar: www.enakliyat.com.tr

İletilen Tarih: 5/1/2021

Görüntüleme sayısı: 95719

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 28183 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 1 ⭐

Özet: Hakkında makaleler Apartman Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Kanunu – e …. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: Apartman Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Kanunu. . Apartman yönetimleri konusunda birçok soru ve sorun oluşmakta, bu yazıda en fazla merak edilen sorulara cevap vereceğiz. Aşağıda Kat Mülküyet Kanunu tüm maddelerini bulabilirsiniz. Dilerseniz apartman yönetmeliğini pdf olarak indirebilirsiniz. Öncelikle birçok soruyu hemen ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/apartman-yonetmeligi-ve-kat-mulkiyeti-kanunu—e-/21261009

Yazar: Kariyer Hocam

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 399103

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 5 ⭐ ( 94503 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Yazar: www.mevzuat.gov.tr

İletilen Tarih: 14/4/2021

Görüntüleme sayısı: 7631

Değerlendirme: 2 ⭐ ( 96585 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Özet: Hakkında makaleler Mevzuat Bilgi Sistemi. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/mevzuat-bilgi-sistemi/21261010

3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Yazar: www.resmigazete.gov.tr

İletilen Tarih: 28/3/2021

Görüntüleme sayısı: 19645

Değerlendirme: 5 ⭐ ( 65971 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Özet: Hakkında makaleler 3 Haziran 2021 PERŞEMBE. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: 3.06.2021 · 3 Haziran 2021 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 31500. YÖNETMELİK. … Asansör tescil belgesi: İlgili idare tarafından yapı kullanma izin belgesi öncesi düzenlenen ve asansörün kayıt altına alındığını gösteren belgeyi, … 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/3-haziran-2021-persembe/21261011

Yazar: Semiha Dede Edebiyat-Türkçe

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 75646

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 5 ⭐ ( 387 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Yazar: www.mevzuat.gov.tr

İletilen Tarih: 16/4/2021

Görüntüleme sayısı: 68870

Değerlendirme: 2 ⭐ ( 19258 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Özet: Hakkında makaleler parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan …. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/parametrelere-gore-tarif-edilen-model-asansore-uyumlu-olan-/21261012

(2) Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir - Mevzuat

Yazar: mevzuat.gov.tr

İletilen Tarih: 11/3/2021

Görüntüleme sayısı: 21387

Değerlendirme: 3 ⭐ ( 78056 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Özet: Hakkında makaleler (2) Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir – Mevzuat. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/(2)-basvuru-asagdaki-bilgi-ve-belgeleri-icerir—mevzuat/21261013

Yazar: Dakik Makina Engelli Asansör Platformu İmalatı

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 656398

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 5 ⭐ ( 90217 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 5 ⭐

Yazar: imajozturk.com

İletilen Tarih: 10/7/2021

Görüntüleme sayısı: 52404

Değerlendirme: 3 ⭐ ( 45044 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Özet: Hakkında makaleler TS EN 81-20 – imajozturk.com. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: EN 81-2:1998/A1:2005, Asansörler için güvenlikle ilgili uygulamalarda programlanabilir elektronik sistemlerin dahil edilmesi, EN 81-2:1998/A2:2004, Küçük makine daireli asansörlerin dâhil edilmesi, EN 81-2:1998+A3:2009, Açıkkapıile kabinin ……

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/ts-en-81-20—imajozturkcom/21261014

Yazar: www.aysad.org.tr

İletilen Tarih: 13/8/2021

Görüntüleme sayısı: 15979

Değerlendirme: 5 ⭐ ( 33524 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Özet: Hakkında makaleler ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2020) – AYSAD. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: ile asansör bakım, onarım ve servis hizmetleri gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir. Hizmet sektörü içerisinde yer alan “Onaylanmış Kuruluşlarla” ve “A Tipi Muayene Kuruluşları” ile yoğun etkileşim söz konusudur. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/asansor-sektoru-raporu-(2020)—aysad/21261015

Yazar: Kariyer Hocam

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 973329

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 5 ⭐ ( 93301 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 1 ⭐

Yazar: www.mmo.org.tr

İletilen Tarih: 8/2/2021

Görüntüleme sayısı: 17950

Değerlendirme: 1 ⭐ ( 36264 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 1 ⭐

Özet: Hakkında makaleler Güvenli Asansör ve Pandemi Sürecinde Asansör Kullanımı. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. İlgili yönetmeliklere göre bina sorumlusu; • Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere aylık bakımını, yıllık periyodik kontrollerini yaptırmaktan ve ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. • Ayda bir kez bakım, yılda bir kez periyodik kontrolü yaptırmak zorundadır….

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/guvenli-asansor-ve-pandemi-surecinde-asansor-kullanm/21261016

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

Yazar: ibb.istanbul

İletilen Tarih: 14/3/2021

Görüntüleme sayısı: 40185

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 7212 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 2 ⭐

Özet: Hakkında makaleler İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İSTANBUL : İMAR YÖNETMELİĞİ. Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 . Yürürlük Tarihi : 23.06.2007…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/istanbul-imar-yonetmeligi/21261017

Yazar: AKIN HOCA

Video yükleme tarihi: 2022-08-08

Görüş : 846007

Video çözünürlüğü : 1080p

Değerlendirmek: 2 ⭐ ( 5398 oylar )

En Çok Oy Alan: 5 ⭐

En düşük puan: 4 ⭐

Yazar: kbm.com.tr

İletilen Tarih: 3/7/2021

Görüntüleme sayısı: 26494

Değerlendirme: 4 ⭐ ( 55382 oylar )

En yüksek puan: 5 ⭐

En düşük puan: 3 ⭐

Özet: Hakkında makaleler Yayın Tarihi 2014/33/AB DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. güncelleniyor…

Arama sonuçlarını eşleştirin: Revizyon Tarihi 01.04.2021 Sayfa No 1 / 29 … KBM BELGELENDİRME, 2014/33/AB asansör yönetmeliği kapsamında aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemleri için yetki almıştır: 5.2.1 Bu prosedürün kapsamında olan muayene tabanlı uygunluk değerlendirme işlemleri:…

Makaleye bağlantı: https://oomovoo.com/post-detail/yayn-tarihi-201433ab-degerlendirme-proseduru/21261018

Channel_4

Followers

Subscriber

Keywords

asansör yönetmeliği 2021 pdf , Top 19 asansör yönetmeliği 2021 pdf en iyi 2022

Asansör Mevzuatı Güncellendi

Başa dön tuşu