SÖZLER

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

En Güzel ve Kısa Tevfik Fikret Şiirleri Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 yılında İstanbul ’da dünyaya gelmiştir

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Servet-i Fünun topluluğunun önderi olan Fikret, modern ve devrimci fikirleriyle Atatürk başta olmak üzere birçok siyasiye etki etmiştir. Türk edebiyatının gelişmesi ve modernize olması adına çalışan Fikret 19 Ağustos 1915 yılında hayatını kaybetmiştir. Şair geride birçok eser bırakmıştır. Bu içeriğimizde tıpkı Tevfik Fikret sözleri içeriğinde olduğu gibi en güzel ve kısa Tevfik Fikret şiirlerini derledik

İçindekiler 1

Han-ı Yağma 2

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Bana Kimsin Diye Sorma Meleğim 3. Bir İçim Su 4. Birlikte 5. Kuşlarla 6. Küçük Asker 7

Mai Deniz 8

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Sabah Olursa 9. Sen Olmasan 10. Topu Bir Gül 11. Yağmur 12. Promete 13

Sancağ-ı Şerif Huzurunda 14

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Tecdid-i İzdivaç 15. Leyl-i Veda Tevfik Fikret Şiirleri; 1. Han-ı Yağma Bu sofracık, efendiler – ki iltikaama muntazır Huzurunuzda titriyor – bu milletin hayatıdır; Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır! Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir? Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir! Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir..

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray, Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay; Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var

Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini. Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak..

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 2. Bana Kimsin Diye Sorma Meleğim Bana kimsin diye sorma meleğim Pek güzel dinle de izah edeyim Nam-ı naçizime `Fikret’ derler Şi’re de nisbetimi söylerler Kaldığım varsa da gah ekmeksiz Kalmadım şimdiye dek mesleksiz Nur bekler gibi nısf-ı şebde Bekledim on iki yıl mektebde Sonra çıktım ne için bilmeyerek Bu da bir cilve-i baht olsa gerek Bab-ı Ali’ye müdavimlendim Ehl-i namus diye mimlendim Şimdi bir hayli eser sahibiyim `Ahmed Ihsan’da musahhih gibiyim Saye-i lutf-i cihan-banide Hocayım Mekteb-i Sultani’de..

3. Bir İçim Su Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden Bugün sıcak yine pek, sanki ortalık yanıyor Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor? Güzel çoban, ne kadar tatlı söylüyorsun sen Yalan da olsa içim doğru söyledin sanıyor Güzel çocuk, bana bak, aldatır mıyım seni ben? İçin bu yaşları boş anlıyorsa aldanıyor Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden Bugün sıcak yine pek, sanki her yanım yanıyor 4

Birlikte Birlikte açılmış iki zambak gibi hem-ser, Birlikte geçirdik büyüt eyyâm-ı şebâbı; Birlikte ne yaptıksa şu insanlığa benzer; Birlikte ne gördükse mukassî ve münevver… Bir hâtıra yoktur o güzel günlere şâhid, Bir hâtıra yoktur ki bugün mevc-i şehâbı Arz eylemesin rûhuma her an mütebâid Bir neş’e ki yalnız sana, yalnız sana âid Birlikte olursak yine bir parça gülümser Ömrün, şu geçen ömrümün ikbâl-i harâbı; Tezkîr ile mâziyi, -gel ey hem-dem-i dil-ber! Birlikte olurduk yine birlikte berâber Hatm eyleyelim, gel şu gam-âlûde kitâbı! 5

Kuşlarla Kuşlar uçar, Ben koşarım.” Onların kanatları var, Benim kanadım kollarım

Kuşlar kanadını çırpar, Ben de kolumu sallarım

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Uçun kuşlar, uçun kuşlar, Hepinizle yarışım var. 6. Küçük Asker Küçük asker, silah elde Kahramanca ilerliyor Karşısında bütün belde “Kahramanım, yaşa!” diyor… Küçük asker, küçük asker! Vatan senden hizmet ister. Vatan için çeker emek Herkes; bu borcu herkesin

Vatan demek ninen demek, Sen nineni sevmez misin?.

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Küçük asker, küçük asker! Vatan senden şefkat ister. Vatan senden hayat umar, Sen yaşarsan o canlanır; Vatan için ölmek de var, Fakat borcun yaşamaktır… Küçük asker, küçük asker! Vatan senden kuvvet ister. Minimini omuzların Taşıyacak yarın tüfek; Tüfek değil, vatan yarın O omuza yüklenecek… Küçük asker, küçük asker! Vatan senden gayret ister. Küçük asker dinle bunu: Sakın boşa silah atma; Kılıcını, kurşununu Haksızlığa karşı sakla..

Küçük asker, küçük asker! Hak da senden kuvvet ister

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

7. Mai Deniz Sâf ü râkit… Hani akşamki tegayyür heyecân? Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân, Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz, Uyuyor mâi deniz. Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla, O hayâlât-ı pêrişânımla Müteşekk’, lâim, Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim… Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar Rûh-i mâsûmunu, ey mâi deniz; Âh, lâkin ne zarar; Ben bu gözlerle mükedder, âciz Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım, Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım..

8. Sabah Olursa Bu memlekette de bir gün sabah olursa, Halûk, eğer bu memleketin sislenen şu nâsıye-i mukadderatı, kavi bir elin kavi, muhyi bir ihtizâz-ı temasiyle silkinip şu donuk, şu paslı çehre-i millet biraz gülerse… O gün ben ölmemiş bile olsam, hayâta pek ölgün bir irtibatım olur şüphesiz; – O gün benden ümidi kes, beni kötürüm ve boş muhitimde merâretimle unut; çünkü leng ü pejmürde nazarlarım seni maziye çekmek ister; sen bütün hüviyyet ü uzviyyetinle âtisin: Terennüm eyliyor el’an kulaklarımda sesin! Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler tulû-i haşre kadar sürmez; âkıbet bu semâ, bu mâi gök size bir gün acır; melûl olma, Hayâta neş’e güneştir, melâl içinde beşer çürür bizim gibi..

siz, ey fezâ-yı ferdânın küçük güneşleri, artık birer birer uyanın! Ufukların ebedi iştiyâkı var nura

Tenevvür…

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

asrımızın işte rûh-i amali; Silin bulutları, silkin zılâl-i ehvâli, zıyâ içinde koşun bir halâs-i meşkûra Ümidimiz bu: ölürsek biz, yaşar mutlak vatan sizinle, şu zindan karanlığından uzak! 9. Sen Olmasan Sen olmasan… Seni bir lâhza görmesem yâhut, Bilir misin ne olur? Semâ, güneş ebediyyen kapansa, belki vücud Bu leyl-i serd ile bir çâre-i teennüs arar, Ve bulur; Fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak Bütün güneşle, semâlarla beslenen rûhu, Bu rûh-ı mecrûhu?.

Sen olmasan… Seni bulmak hayâli olsa muhâl, Yaşar mıyım dersin? Söner ufûlüne bir lâhza kaail olsa hayâl; Soğur, donar, kırılır senden ayrılınca nazar Ne hazin Gelir hâyât o zaman hem vücûda hem rûha, Yaşar mıyız seni kaybetsek âh ben, kalbim, Bu kalb-i muztaribim? Sen olmasan… Bu samîmî bir îtirâf işte; Sen olmasan yaşayamam: Seninle rabıtamız hoş bir îtilâf işte; Fakat bu râbıta hâlî mi rûhu ezmekten?..

Akşam Gurûba karşı düşündüm sükûn içinde bunu: Fenâ değil sevişip ağlamak, fakat heyhât, Bükâya değse hayat!.. 10. Topu Bir Gül Koca, pürfeyz bir gülistandan Topu bir gülceğiz koparmışsın Olmasın bunda bir kinaye sakın? Ne demek sanki? Gonce-i hüsnün Topu bir kerecik mi şemm edilir? Güzelim bir çiçekle yaz mı gelir? 11. Yağmur Küçük, muttarid, muhteriz darbeler Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz Olur dembedem nevha-ger, nağme-saz Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz Küçük, muttarid, muhteriz darbeler

Sokaklarda seylabeler ağlaşır Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır Bulutlar karardıkça zerrata bir Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir Bürür bir soğuk, gölge etrafı hep Nümayan olur gündüzün nısf-ı şeb Söner şimdi, manzur olurken demin Hayulası karşımda bir alemin Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere Bakıldıkça vahşet çöker yerlere Geçer boş sokaktan, hayalet gibi Şitaban u puşide-ser bir sabi O dem leyl-i yadımda, solgun, tebah Sürür bir kadın bir rida-yı siyah Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek Susarlar, uzaktan ulur bir köpek Öter guş-i ruhumda boş bir enin Boğuk bir tezad-ı sükun u tanin Küçük, pür heves, gevherin katreler Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz Olur muttasıl nevha-ger, nağme-saz Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz Küçük, pür heves, gevherin katreler 12

Promete Kalbinde her dakîka şu ulvî tahassürün Minkâr-ı âteşini duy, dâimâ düşün: Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım? Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım? … Yükselmek âsmâna ve gülmek ne tatlı şey! Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa… Ey Müştâk-ı feyz ü nûr olan âtî milletin Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin Yüklen, getir -ne varsa- biraz meskenet-fiken, Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen Esmar-ı bünye-hîzini; boş durmasın elin

Gör dâimâ önünde esâtîr-i evvelin Gökten dehâ-yı nârı çalan kahramânını..

Varsın bulunmasın bilecek nâm-ü şanını

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

13. Sancağ-ı Şerif Huzurunda Ey rayet-i Peygamber, ey ümmid-i ahiri Milyonla kulubun; Ey nefha-i gaybiye-i nusret, ki safiri Vecd- aver olur ruhuna şarkın ve cenubun; Kudsiyyet-i feyzinle açıl, rengini göster, Varsın soluk olsun Bir hahzacık ey seyf-i cihad, oyna kınından, Aksın koyu kanlar; Vadeyliyor Allah, olacaktır sana kurban İslam’a ihanet düşünen can-ü cihanlar. Gafil medeniyyet, seni en sonra muhakkak Hüsran ile tetvic edecek akl-i tebahın Allahına şükret: Şükret ve maasine olup taib-ü nadim, Haktan talep-i ecr-i cihad et..

Ne saadet, Rabbin ne saadet ki, bugün din uğrunda Emvalimi verdim; Rabbim ne saadet, ne saadet ki yolunda Emvalimi, eşgalimi, amalimi verdim. Artık yürürüm… avn-i Hüda meşal-i rahım, Biazm-ü iradet; Peygamberimin sancağı oldukça penahım

Elbet benimdir ebedi savn-ü selamet Artık yürürüm..

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Yıldırım insin beni yakmaz, Boğmaz beni tufan; Ben hıfz-ı melaikteyim, elbette bırakmaz Onlar beni düşmanlara, yoktur buna imkan. Gözler yumulu, sine açık, can müteselli, Vicdansa pür-ümmid. Ben Rabbime doğru Her an müteveccih, mütevekkil ve saburum, Ölsem de ne mutlu bana, kalsam da ne mutlu! 14. Tecdid-i İzdivaç Evlendiler, seviştiler amma muvakkaten; Sevda sükuuta başladı beş hafta geçmeden

Evlendiler, niçin? Bunu bir kız nasıl bilir? Evlenmesiyle maderi olmuştu müftehir; Zevcin de verdi neş’e düğün akrabasına, Lakin dokundu kendi hayal ü havasına. Tahdid idi, onun nazarında, hayatını Bir şahsa hasrediş emel ü irtibatını..

Evlendiler, seviştiler amma muvakkaten

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Sevda sükuuta başladı beş hafta geçmeden. Endişeden gönülleri hali değildi hiç; Olmuştu bir şita bu gönüllerde mündemiç. Bigane bir kadınla bir erkekti hanede; Dargın bir ihtiram idi cari meyanede; Ba’zan ısındırırsa da nevvare-i heves – Benzer mi aşk-ı halise bir şevk-ı muktebes? – Olmazdı müntefi o bürudet bütün bütün; Gittikçe ya da gelmemeye başladı düğün. Bir şeb getirdi hatime bezm-i muhabbete, Çıktı sabahı tıfl-ı muhabbet seyahate..

Birkaç zaman da öyle güzar etti günleri Dönmüştü bir mezara evin gerçek her yeri, Bir yolcunun kudumu idi orda muntazar Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar! Kaç hafta geçti bilmiyorum, bir seher yine Gösterdi zevce oğlunu, hiddetli zevcine: “Bak yavrumuz! ” O dem kadının doldu gözleri; Zevcin de hande-riz-i gurur oldu gözleri Pişinde ettiler beşiğin, gark-ı ibtihac Bir buse-i medid ile tecdid-i izdivaç

15

Leyl-i Veda Ooh, gel..

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri

Ruh-i tabiat gibi malımür ü hamüş, Bu vefasız gecenin koynunda Kalalım bir ebedi saniye dalgın, bi-hüş… Kim bilir, belki de son leyle-i sevdamızdır; Bunda her lahza biraz ömr-i saadet sayılır! Ooh, bak dalgaların cezbe-i safiyyetine; Sanki bir hamle-i sevdaya açık bir sine. O kadar rakid ü sakit, o kadar müstağrak, O kadar uykuda her şey ki hemen korkulacak! Ooh, gel gel, bu hafa-gaha beraber gidelim; Orda, sensiz geçecek günleri tazmin edelim

Bir siyah kuş gibi amade-i pervaz ü firar Bu vefasız gecenin koynunda Edelim gel, ebedi kalmak için bir ısrar… Kim bilir, belki de son lahza-i sevdamızdır; Hoş geçen her dem-i sevda ebediyyet sayılır!

Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri Tevfik Fikret Şiirleri – En Güzel 15 Şiiri
Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu