KİTAP

Sinema ile İlgilenenlerin Okuması Gereken Kitap Listesi

James Monaco – Bir Film Nasıl Okunur ? James Monaco ’nun Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı adlı kitabı, sinema hakkındaki başvuru kitaplarının belki de en iyisi

Sinema ile İlgilenenlerin Okuması Gereken Kitap Listesi

7 farklı bölümden oluşan kitap toplam 640 sayfa ile zengin bir içeriğe sahip. ( Edward Dmytryk – Sinemada Yönetmenlik, Kurgu ve Oyunculuk Edward Dmytryk ‘nin ” Sinemada Yönetmenlik, Kurgu ve Oyunculuk” adını taşıyan kitabı sadece kuramsal ve tarihsel bilgi vermekle kalmayıp, bir filmi oluşturan bütün etkenler karşısında yönetmenin, oyuncunun, kurgucunun karşılaşabileceği sorunları anlatıyor

James Monaco- Yeni Dalga James Monaco ‘nun kitabı Y eni Dalga akımını 5 yönetmen üzerinden akılsal ve eleştirel bir biçimde inceliyor. Douglas Kellner, Michael Ryan- Politik Kamera, Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası Kameranın seçtiği açının bile ideolojik olduğunu söyleyen bu kitap, ekonomik bir ürün olan filmin asla toplumsal kaygılar ve siyasi konjonktürden bağımsız ele alınamayacağına dikkat çekiyor

1967 yılından 1980’li yıllara dek uzanan analizlerle kitap daha dikkat çekici hale geliyor. David Bordwell & Kristin Thompson – Film Sanatı Bordwell ve Thompson ’ın Film Sanatı kitabı sinema eleştirisi yazmadan önce okunabilecek kaynak kitaplardan biri olmakta birlikte, kamera aygıtının kendi dinamiğini ve her sinemacının uyduğu ya da bozarak yenisini yarattığı sinemasal formülasyonları basit bir dille ama bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor

( Rekin Teksoy- Sinema Tarihi Rekin Teksoy ‘un Sinema Tarihi adlı kitabı 1328 sayfa ve iki ciltten oluşan sinema tarihi konusunda okunması gerekn önemli kitaplardan biri. Cathall Tohill ve Pete Tombs- ​ Avrupa Seks ve Korku Sineması Cathall Tohill ve Pete Tombs ’ın kitabı Avrupa’daki erotik korku sinemasını, Avrupa yüksek ve popüler sanat ve edebiyatındaki öncüllerini, dört Avrupa ülkesindeki erotik korku sinemalarını ve altı yönetmeni inceleyen farklı bölümler yer alıyor

Robert Rodriguez- Ekipsiz Asi Ekipsiz Asi , Rodriguez’in başarı öyküsünü kendi ağzından anlatan kitabı g iriş bölümü El Mariachi filmini kısıtlı bir bütçeyle nasıl çekildiği, kitabın son bölümleri ise, “On Dakikalık Film Okulu” başlığı altında düşük bütçeyle film yapmanın sır ve tekniklerini okuyucuyla paylaşıyor.

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu