SÖZLER

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanat ile ilgili sözler içeriği güzel sözler kategorisinde en çok okunan sözler arasında bulunmaktadır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Tıpkı anlamlı sözler içeriğinde olduğu gibi sosyal medya hesaplarından en güzel Leonardo da Vinci sözleri , Pablo Picasso sözleri , bilim ile ilgili sözleri paylaşabilirsiniz. Sanatla İlgili Sözler Sanat ile ilgili söylenmiş en etkileyici 5 söz. 1. İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. – İbn-i Sina 2

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

3. Sanat düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy 4. Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes 5

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Honore de Balzac Sanat İle İlgili Sözler 2020 – Sanat ve Sanatçılar İle İlgili Güzel Sözler Sanat uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills Sanat gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus Bütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldis Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Leonardo da Vinci Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (Francis Bacon) Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır

Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Andrey Tarkovski İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. – İbn-i Sina Sanat düşünceler doğurur, düşünceleri dile getirmez. – Constantin Brancusi Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes İlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. Aristotales Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı

Albert Camus Hayat, silgisiz bir çizim sanatıdır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

John W. Gardner (Yazar) Gerçek sanat, sanatçıdaki dayanılmaz dürtüyle ortaya çıkar. Albert Einstein Edebi sanat; ifadenin ihtişamı ve metinlerdeki harflerin ışığının parlaması gibi sadeliktir. Walt Whitman (Şair) Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. Sanat, ya taklittir ya devrimdir. – Paul Gauguin Ruh özgürleştikçe, resim soyutlaşır. – Marc Chagall Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. – Georg Ebers Sanat, özgürlük ve yaratıcılık toplumu siyasetten daha hızlı değiştirir. Victor Pinchuk (İş Adamı) Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun; ruhunu görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin

George Bernard Shaw (Yazar) Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Andrey Tarkovski Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. – Friedrich Holderlin Sanat düşünceler doğurur, düşünceleri dile getirmez. – Constantin Brancusi Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. (Paul Klee) Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır

(E. G. Benite) Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir

(Pablo Picasso) Yaşamak için zaman gerekir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Her sanat yapıtı gibi yaşam da üzerinde düşünmeyi gerektirir. – Albert Camus Sanat ve bilim aynı yaratıcı güçten çıkan ve aynı ortak kültürün okyanusuna akan iki farklı nehirdir, ancak bu nehirler farklı yönlerden akarlar. – Naum Gabo Sanat uzun, hayat kısa, fırsat kaçıcı, deneyim aldatıcı, karar zor. – Hipokrat Sanat İle ilgili Sözler Beni şaşırtan, toplumumuzda sanatın bireylere ya da hayata değil de yalnızca nesnelere ilişkin bir şey durumuna gelmesi

Sanatın yalnızca sanatçı denilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bir uzmanlık dalına dönüşmesi. Neden her kişi kendi hayatını bir sanat yapıtına dönüştürmesin ? Neden şu ev ya da şu lamba bir sanat yapıtı olsun da benim hayatım olmasın? – Michel Foucault Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hayal ettiğiniz her şey gerçektir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Vahşi bir at çizdiğimde, atı göremeyebilirsiniz… Ama vahşiliği kesinlikle görürsünüz! Dünya bir anlam ifade etmiyor, o zaman neden anlam ifade eden resimler yapayım? Sanat, özgürIük tarafından emziriIdikçe büyür. Friedrich SchiIIer Düşünce ve deneyim asIa bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir

Jean Marie Guyau Bir an geIir verimIi oIabiIeceğiniz zamanın, on yıIdan daha fazIa oImadığını anIarsanız, geIecek gecenin yükümIüIüğünü omuzIarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. Frederic AmieI UIusaI sanat ve uIusaI biIim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerIer gibi, tüm dünyanın maIıdır

WoIfgang Van Goethe Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Arthur Schopenhauer Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee Sanat ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir

Sanat, görüneni tekrarlamuz; görünür kılar

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Yoksullardan uzaklaşıncu sanat, yoksullaşmıştır. Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. (Albrecht Durer) Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır. (Romain Rolland) Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler

Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Romain Rolland Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John Heinrich Fussli Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahidlerdir

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

John Heinrich Fussli Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. – Albert Camus Sanat = bireyselliğin çılgınca arayışı. – Paul Gauguin Doğanın bittiği yerde enfes sanat başlar. – Marc Chagall Anlamlı Sanat Sözleri Sanatın amacı, günlük yaşamın bulaşan tozlarını ruhumuzdan temizlemektir. Pablo Picasso (Ressam) Tüm güzel sanatların özü, tüm büyük sanatların gerekliliği şükrandır

Friedrich Nietzsche (Filozof) Yaratıcı ifadeye sahip olmak ve bilgiyi alanda sevinç uyandırmak öğretmenin en üstün sanatıdır

Albert Einstein (Fizik Bilimci) Resim sanatın dürüstlüğüdür

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Hile ihtimali yoktur. O, ya iyi, ya da kötüdür. Salvador Dali (Ressam) Biz sanatçılar yıkılmayız ve sanatımızı icra etmek için herşeye gücümüz yeter; bir hapishanede, hatta bir toplama kampında, hücremin tozlu zeminine ıslak dilimle resim yapmak zorunda kalsam bile. Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım. Resim yapabilmek için gözlerinizi kapatmalı ve şarkı söylemelisiniz

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Georg Ebers Eski sanat büyükIerinin sırIarını biImedikçe, onIar derecesine erişiIemez. Edgar Degas UyguIamadaki kusursuzIuk, kuramdaki yetersizIiği gidermez. John Heinrich FussIi Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz

Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite Sanat tecrübe de değildir türev de o bilinmezle irtibat kurar. Willi Baumeister Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca Sanatçı, topIumda uzun çaba ve çaIışmaIardan sonra aInında iIk ışığı duyan insandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır

Francis Bacon Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Alain Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım. Sanatta şart yoktur çünkü sanat özgürdür. – Wassily Kandinsky Resim, kişiliğimin sonsuz süren bir dakikasıdır. – Salvador Dali Sanatçının görevi soru sormaktır, cevaplamak değil

– Anton Çehov Uyuşturucu kullanmıyorum, ben kendim uyuşturucuyum

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Salvador Dali Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery Sanat insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau Uygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da Vinci Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanatla İlgili Özlü Sözler Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır

Arthur Schopenhauer Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Hipokrates Sanat, gözIerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.” – Brullof Genel manada sürrealistler ve resimdeki modern akım, savaş sonrası nükleer savaşın tehditinde yaşayan dünyaya bir anahtar sundular

Sürrealistler, kübizm ve soyut resimdeki belirsizlikler ve anlam karmaşaları bana Şangay’da geçen çocukluk yıllarımı hatırlattı. – J. G

Ballard Sanatın basitlik ve sadeliği, onun karmaşıklığı ve bilmecesidir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Douglas Horton (Protestan Lider) Bir resim, kim bilir kaç bin kelimelik bir makaledir? Bilinmeyen Güzellik sevgisi bir tat, güzelliğin yaratılması bir sanat. Ralph Waldo Emerson (Yazar) Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. – Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. (M. Kemal Atatürk) Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir

Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır. – Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. – Lev Tolstoy Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir

– Anonim Sanat, sanat içindir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Victor Cousin Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. (Mustafa Kemal Atatürk) Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir

– Friedrich Schiller Sanat yaratıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Henri Delacroix Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. – Alain Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. – John Heinrich Fussli Manevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss Tüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir

– Wolfgang Van Goethe Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Pablo Picasso Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac Sanatlar yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas Sanat gençliğe terbiye yaşlılığa avuntu yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Friedrich Schiller Sanat düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir

Lev Tolstoy Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır

Wolfgang Van Goethe Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan göğüs gerilen sanat insanı ezmek sömürmek için kullanılırsa bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı sanatın onda birine sığdırmak istersiniz

Frederic Amiel Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler Sanatın düşmanı bilgisizliktir. – Samuel Johnson Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir

– Honore de Balzac Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Seneca Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe Güzel sanatlar insanın elinin kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır

John Heinrich Fussli Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak öz varlığı ilahi varlığa bırakmaktır

Benine Brenttmo Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo Picasso Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir

Honore de Balzac Tanrının diğer sanatçılardan farkı yoktur

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Zürafayı yaratmıştır, keza fili ve kediyi. Gerçek bir stili yoktur, sürekli yeni şeyler denemektedir. Herşeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım. İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar ise çalar. Yeni şeyler yaratmak için öncelikle bir şeyleri yıkmalısınız

Soyut sanat diye bir şey yoktur

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Her zaman bilinen bir şeyle başlamak zorundasınız. Sonradan gerçekliğin tüm izlerini silebilirsiniz. Biz sanatçılar yıkılmayız ve sanatımızı icra etmek için herşeye gücümüz yeter; bir hapishanede, hatta bir toplama kampında, hücremin tozlu zeminine ıslak dilimle resim yapmak zorunda kalsam bile. – Pablo Picasso Soyut resim, soyuttur. Sizi yüzleştirir. Seneler önce bir eleştirmen, resimlerimin başının ve sonunun belli olmadığını belirtmişti

Bunu bir övgü olarak söylememiş olsa da aslında övgüydü

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Jackson Pollock Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım. – Pablo Picasso Sanat Sözleri Resimlerinin satmadığı gerçeğini değiştiremem. Ancak gün gelecek ve insanlar, resimlerimin, yapımında kullanılan boyalardan daha kıymetli olduğunu anlayacaklar

– Vincent van Gogh Sanat eleştirisi yaparken, resmimi alıp tanrı tarafından yaratılmış ağaç veya çiçek gibi bir objenin yanına koyarım

Eğer uyuşmazsa, sanat değildir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Paul Cezanne Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. – Büyük Friedrich (Frederik the Great) Sanat bir karşı yazgıdır. – Malraux Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. – A.Maslow Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir

– Michelengelo Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner

Fakat gelenle giden aynı şey değildir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– Attila İlhan Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli Sanatımız gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek başka bir şey değil. Franz Kafka Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır

Wolfgang Van Goethe Resimlerinin satmadığı gerçeğini değiştiremem

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

Ancak gün gelecek ve insanlar, resimlerimin, yapımında kullanılan boyalardan daha kıymetli olduğunu anlayacaklar. – Vincent van Gogh Yan yana boyanan iki renk, neden şarkı söyler? Birisi bunu gerçekten açıklayabilir mi? Hayır. Tıpkı kimsenin resim yapmayı asla öğrenemeyeceği gibi. – Pablo Picasso Efendim iyi ressam olmak çok kolaydır. Sadece iki şartı vardır

Birincisi İspanyol olmanız gerekir

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

İkincisi adınızın Salvador Dali olması gerekir. – Salvador Dali Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır. – H. Ziya Ülken Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. – Friedrich Schiller Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür

– Georg Ebers Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer

Sanatla İlgili Sözler, Sanatçı ve Sanat İle İlgili Anlam Dolu Sözler

– August Everding Resim, evleri dekore etmek için yapılmaz. Resim, düşmana karşı savunma veya saldırı amacıyla kullanılacak bir silahtır.

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu