SANAT

Şahmeran Nedir & Şah-ı Meran Efsanesi

Daha çok duvar resimlerinden hepimizin bildiği gizemli ve yılanların hükümdarı olduğuna inanılan bu yaratık, gömülere bekçilik eder, soluğu ve bakışı ile öldürür

Şahmeran Nedir &  Şah-ı Meran Efsanesi

Üstü olan insan şekline Maran adı verilir ve ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılır. Anadolu masallarında ve resimlerinde sıkça görülen Şahmeran Türk halk inancında, Er (İnsan) ve Büke (Erderha) kelimelerinin birleşiminden oluşan Erbüke ya da Erböke adlı varlıkların başı olarak geçer. Bu varlıkların dişisine İşbüke denir. Yılan Ata’ya ise Şahmaran denir. Şahmeran’ın o bölgede yaşadığına dair birkaç yerde inanış vardır

Bunlardan bir tanesi Tarsus , diğeri Mardin ‘dir

Şahmeran Nedir &  Şah-ı Meran Efsanesi

Burada insanların evlerinde Şahmeran tabloları asılıdır. Şahmeran Efsanesi Vücudunun üst kısmı güzeller güzeli bir kadın, vücudunun alt kısmıysa yılan şeklinde olan doğu kültürünün masallarında yer bulan mitolojik bir yaratıktır. Bu efsane Akdeniz Bölgesi’nin Tarsus ilinde geçmektedir. Burada yaşayan yılanlara Meran adı verilirdi. Barış içinde yaşayan bu yılanlar akıllı, şefkatliydi ve kraliçelerine Şahmeran denirdi

Onu gören ilk insan Cemşab , odun satan fakir bir ailenin oğluydu

Şahmeran Nedir &  Şah-ı Meran Efsanesi

Cemşab, arkadaşları ile bir mağaradan bal çıkarmak ister ancak arkadaşları daha çok bal alabilmek için Cemşab’ı mağarada bırakırlar. Cemşab, mağarada ışık sızan bir delik fark edince bıçağı ile bu deliği genişletir ve çok güzel bir bahçe görür. Bu bahçede eşsiz çiçekler, bir havuz ve birçok yılan vardır. Yıllarca burada yaşayan Cemşab, Şahmeran’ın güvenini kazanır ancak ailesini özler ve Şahmeran yerini kimseye söylememesi şartıyla onun gitmesine izin vereceğini söyler

Cemşab Şahmeran’ın yerini padişah hastalanıncaya kadar kimseye söylemez. Vezir, padişahın iyileşmesi için Şahmeran’ın etini yemesi gerektiğini söyleyince Cemşab Şahmeran’ın yerini gösterir ve Cemşab’ın aslında üzgün olduğunu gören Şahmeran onu kaynatıp suyunu vezire içirmesini, etini de padişaha yedirmesini söyler

Vezir ölür, iyileşen padişah ise Cemşab’ı veziri yapar

Şahmeran Nedir &  Şah-ı Meran Efsanesi

Efsaneye göre, Şahmeran’ın öldürüldüğünü bilmeyen yılanların bunu öğrendiğinde Tarsus’u istila edeceği rivayet edilir. Bir söylentiye göre Şahmeran’dan tıp bilimi ile ilgili birçok bilgi edinen Cemşab aslında Lokman Hekim’dir. Lokman Hekim efsanesinde bir adam tesadüfen bir mağaraya girdiğinde yılanlar tarafından Şahmeran’ın yanına götürülür ve Şahmeran ona yerini bilen birini yeryüzüne tekrar salamayacağını söyler

Vakit geçtikçe Şahmeran’ın güvenini kazanan adam bir gün ailesine geri döner ancak Şahmeran’ı gördüğü için vücudu pul puldur. Bu yüzden Şahmeran ona vücudunu kimseye göstermemesini tembih eder. Padişahın kızı hastalanınca onunla evlenip padişah olma amacında olan vezir, büyücüleri toplar ve hastalığa çare bulmalarını söyler. Büyücülerden biri Şahmeran’ın vücudundan bazı parçaların kaynatılıp içilmesi ile kızın iyileşeceğini söylediğinde vezir, Şahmeran’ın bulunması için vücudu pullu olan kişileri zorunlu olarak gönderdiği hamamlarda aratır ve Şahmeran’ı gören adamı bulur

Adam Şahmeran’ı öldürmek üzere mağaraya gönderilir ve olan biteni anlatır. Şahmeran yılanların insanlardan intikam almaması için ölümünü gizli tutmasını söyler

Kuyruğunu kaynatıp vezire içirmesini ve böylece onun ölmesini söyler

Şahmeran Nedir &  Şah-ı Meran Efsanesi

Gövdesini kaynatıp içtiğinde ise kız iyileşecektir. Adam da kafasını kaynatıp içtiğinde Lokman Hekim olacaktır. Bu efsane büyüklerimiz tarafından iyilik yapıp kötülük bulma konusunda bir ders olarak kuşaktan kuşağa anlatılmıştır. Şahmeran Duası Nedir Şahmeran duası olarak geçen dua, islamda kabul görmüş dualardan birisidir. İçinde Allah’ın isimlerinin geçtiği için bu duanın kabul olması yeterli bir sebeptir

Şahmerdan duası genelde sevgi, muhabbet, geceleri rahat uyumak ve nazardan korunmak için okunur. “Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim. Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid. Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim

Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu. Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim. Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim. Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin

Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna

Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn

Şahmeran Nedir &  Şah-ı Meran Efsanesi

Subhane birahmetike ya erhammerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin. Duanın Türkçe Anlamı Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan Hikmet Sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur

Eşi benzeri bulunmayan Rabbim Sen yaradılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah’ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah’ım, Büyük Arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah’ım senden başka ilah yoktur

Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah’ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu