TATİL

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rusya Hakkında Çok Şaşırtıcı İlginç Bilgiler Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi, doğusunda Pasifik Okyanus’u bulunan, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya hakkında en ilginç ve gerçek bilgileri bu içeriğimizde sizler için derledik

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

► Rusya Gezilecek Yerler Sis Perdesiyle Örtülmüş Bir Bulmaca “Rusya adeta bir muammanın ortasında, sis perdesiyle örtülmüş bir bulmaca” İşte bu sözü 1939’da Winston Churcill söylemiş. Evet. Gerçekten de Rusya, içinde bulunduğu coğrafik koşullar nedeniyle bir türlü işgal edilememiş ve hatta işgal edenlerin de sonu olmuştur. ► Moskova Gezilecek Yerler Yüzölçümü En Büyük Ülke Rusya’nın resmi adı Rusya Federasyonu’dur

17 milyon 125 bin 200 km² yüzölçümüyle dünyanın en büyük ülkesidir

Dünyadaki ekilebilir arazinin ise %10’una sahiptir

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rus Ülkesi Rosia Rusya’nın adı, Bizans İmparatorluğu tarafından telaffuz edilen “Rosia” yani “Rus Ülkesi” kelimesinden gelmektedir. Anlam Yüklü Bayrak Rus bayrağındaki renkler, Panslavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Slav kökenli uluslar bayraklarında genelde mavi, beyaz ve kırmızı renkleri tercih etmişlerdir. Beyaz: Asillik, soyluluk, büyüklük, açık yüreklilik, samimiyet

Mavi: Bağlılık, sadakat, vefa, namus, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki temizlik. Kırmızı: Cesaret, yiğitlik, mertlik, yüreklilik, gönül yüceliği, alicenaplık ve sevgiyi simgeler. Hem Asya Hem Avrupa Rusya hem Avrupa’da hem de Asya’da toprakları bulunan bir ülkedir ve üç bölgeden oluşur

Bunlar Avrupa Rusyası; Sibirya Bölgesi ve Uzakdoğu Rusya olarak söylenebilir

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rusya toprak büyüklüğünden dolayı hem Asya’dan hem de Avrupa’dan birçok ülkeyle komşudur. Batı’dan Doğu’ya sayacak olursak Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore ile komşudur. Plüton’dan Büyük Yüzölçümüne Sahiptir Rusya’nın yüzölçümü Plüton’un toplam yüzölçümünden daha büyüktür

Nüfusun Çoğu Avrupa Bölgesinde Rusya, ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol’u saymazsak 145 milyon nüfusa sahiptir. Nüfusun yaklaşık %77’si Rusya’nın Avrupa bölgesinde yaşamaktadır

Toplam nüfusun %80’ini Ruslar oluşturur

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rusya Devlet İstatistik Kurumu’nun 2014 verilerine göre kadın nüfusu erkek nüfusundan 10.5 milyon fazladır. Kadın ve erkek nüfusları arasındaki bu uçurum kentsel bölgelerde daha da büyüyor. 9 Farklı Saat Dilimi! Rusya günümüzde 9 farklı saat dilimi kullanmaktadır. Rusya için “güneşin batmadığı ülke” desek yeridir. Ata Yurtları Ukrayna Rusya ilk olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kuruldu

Evet, yanlış duymadınız

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rusya’nın ata yurdu Ukrayna’dır. Kurulduktan sonra Kiev Knezliği, bir dizi küçük devletler halinde parçalandı. 1237-1240 yılları arasındaki Moğol istilası, Kiev Knezliği’ne son darbeyi vurarak yıkılmasına ve Slav nüfusunun yarısını kaybetmesine yol açtı. Daha sonra kurulan Türk-Moğol devleti olan Altın Orda Devleti’nin kolları haline geldi. Kıpçaklar ve Peçenekler gibi göçebe Türk boyları tarafından sürekli yapılan akınlar Slav nüfusun kuzeyde güvenli yoğun ormanlık bölgelere göç etmelerine neden oldu

Kiev Knezliği’nden parçalanan prenslikler yavaş yavaş yeniden birleşip, Moskova Knezliği’ni kurmuş ve Kiev Knezliği’nin kültürel ve siyasi mirasının ardılı olmuştur

1382 yılında Altın Orda Devleti Hanı Toktamış Han Moskova’yı kuşattı

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Başarı gösteremeyince hileye başvurarak para karşılığında kuşatmayı kaldıracağına dair söz vermesine rağmen şehrin kapılarının açılması üzerine şehre saldırarak yerle bir etti ve büyük ganimetler elde etti. 18. yüzyıla gelindiğinde ise dengeler değişti ve büyük ölçüde fetih, ilhak ve keşif yoluyla Polonya’dan Alaska’ya kadar uzanan tarihin en büyük üçüncü imparatorluğu olan Rus İmparatorluğu haline geldi

► Ukrayna Gezilecek Yerler Napolyon ve Hitler’in Sonunu Getirdiler Rusları düzenli ordu disiplinine sokan ve ilk defa Avrupa coğrafyasına girmelerini sağlayanlar Türklerdir. Ruslar savaşçı kimliğini Avarlar’dan almışlardır

Rus askeri geleneğinde kış mevsimine “General Kış” denir

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Uçsuz bucaksız Rus toprakları işgale gelen orduların mezarı olmasıyla bilinir. Bu özelliğinin ana nedeni Rusya’nın o sert kışıdır. Ruslar sert koşullara dayanabilen yarı asyalı bir millet oldukları için tarih boyunca kışı kendi avantajlarına olabildiğince kullanmışlar, ülkenin sonbaharda yağışların olduğu ve çamurlardan dolayı adeta bataklık haline döndüğü “Rasputitsa” adını verdikleri dönem ile kış gelene dek oyalama taktiği ve gelen işgalcilerin faydalanmaması için ulaşım, barınma, gıda sağlayan tüm unsurların yok edildiği “Yanmış Toprak Politikası” uygulamışlar

İşgalci birliklerin etkisi azalınca da karşı saldırı yapmış ve ağır kayıplar yaşatmışlardır. Rusya’nın hava muhalefetine dayalı taktiği Napolyon ve Hitler’in sonunu getirmiştir

Napolyon, Hitler’e göre nispeten daha başarılı olmuştur

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Çünkü Moskova’ya girebilmiştir. Hitler ise St. Petersburg’a girmiş ve hatta St. Petersburg kentinde bulunan The Astoria Hotel’de kutlama yemeği yemiştir. Fakat Moskova’dan önce geri püskürtülmüştür. Napolyon ise gücünün doruğundayken General Kış’la birlikte inatçı bir direniş sonucu ordusunun %95’ini kaybetmiştir. Rus Ordusu gücünü kaybeden Napolyon’u Avrupa’ya kadar sürmüş ve sonunda da Paris’e girmiştir

Ruslar aynı taktikle Hitler’in de sonunu getirmiştir

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Büyük Dedikodu; Baltacı Mehmed-Katerina Osmanlı Döneminden günümüze kadar ulaşan en büyük dedikodu, Baltacı Mehmed Paşa ve Rus Çariçe Katerina ilişkisidir. Peki bu olayın aslı neydi ve gerçekte neler yaşanmıştı? İsveç’i savaşta bozguna uğratan Rus Hükümdar Çar Büyük Petro, İsveç Kralı’nın Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla Rus-Osmanlı ilişkileri kopma noktasına gelmiştir

İsveç karşısında galip gelen Petro, Osmanlı içindeki hristiyanların da destek vereceğini düşünerek savaşmayı göze almıştı. Fakat Petro’nun umduğu gibi olmadı. 1711 Prut Savaşı’nda Osmanlı ordusu çok hızlı davranarak Tuna Nehri’ni geçti. 60 bin askerine karşı 140 bin kişilik Osmanlı ordusunu gören Petro adeta bozguna uğramıştı

Sayıca üstün olan Osmanlılar kısa sürede Rus ordusunun etrafını sardı

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

20 Temmuz günü bütün Rus ordusu Tuna nehrinin kenarına sıkıştırıldı. Artık kaçacak hiçbir yer kalmamıştı. Rus ordusu hendekler kazarak geriye kalan askerleri ve toplarıyla iyi bir savunma hattı oluşturdu. Fakat Osmanlı’nın uzun süre boyunca Rus ordusunu kuşatacak kuvveti vardı. Oysa Rus ordusunun besini ve cephanesi tükenmekteydi

Büyük Petro çaresizce bu kuşatmadan çıkışın yollarını arıyordu

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Osmanlı ordusu ise sabırsızlıkla son taarruz emrini beklemekteydi. Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa da taarruz emrini çıkartmak için uygun anı bekliyordu. Tam bu anda tarihin seyrini değiştirecek bir şey oldu. Petro’nun karısı Katerina, Osmanlı’ya teslim olarak bir barış teklifinde bulunmayı önerdi. Osmanlı, Türk-İslam geleneklerince aman dileyerek teslim olan düşmanlarını öldürmüyordu

Baltacı Mehmed Paşa tarihteki yenilgileri göz önüne getirerek hiçbir riske girmemek adına Rusya’nın barış teklifini kabul etti

İşte asıl dedikodular da bu olaydan sonra başladı

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Zira Rusya bu barışın şartlarını layıkıyla uygulamadı. Rus ordusunu hükümdarıyla beraber imha etmeyip kurtulmalarına imkân tanıdığı için herkes Baltacı Mehmed Paşa’ya kızgındı. İstanbul ‘da Paşa’nın rüşvet aldığı ve hatta Çariçe Katerina’nın kendisine sunulduğu ve bu yüzden barışı kabul ettiği söylentileri bile yayıldı. Baltacı Mehmed Paşa ise barış şartlarının Devlet-i Aliyye lehine olduğu ve bunun büyük bir zafer olarak addedilmesi gerektiğini söyleyerek kendini savunuyordu

Oysa bunların hiçbiri fayda etmedi ve Baltacı Mehmed Paşa, Padişah III

Ahmed tarafından 20 Kasım 1711’de görevden alınarak Midilli’ye sürüldü

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Doğrusu Osmanlı sadrazamının basit bir kağıt parçasıyla antlaşmayı kabul etmesi mümkün değildi. Kendisine ve yanındaki mühim devlet adamlarına 7 araba dolusu mücevherat, para ve hediyeler yollanmıştı. Bu paralardan nasibini alanlar idam edildiler. Baltacı Mehmed Paşa da 1712’de hayata veda etti. Zaferin en büyük galibi ise tartışmasız Büyük Petro olmuştu

Kendi canından ziyade Rusya tarihinin istikbalini kurtarmıştı

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rasputin’in Hikayesi ve İlginç Ölümü Rusya burjuvazisinin en merak edilen adamı 1869-1916 yıllarında yaşayan Grigory Rasputin’dir. Uzun boyu, heybetli sakalı, insanın içine işleyen derin bakışları ve inanılmaz hitabet gücü ona özellikle kadınlar arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturur. En büyük hayranı ise Çariçe Aleksandrova’dır. Rasputin’in radikal görüşleri ve ilginç kehanetleri onu üne kavuşturur

Kehanetlerinin arasında 1. Dünya Savaşı ve Bolşevik Devrimi de olan Rasputin, Saray çevresi ve Rusya yüksek sosyetesi için birçok vaaz verir. Rasputin’i üne kavuşturan ise “hemofili” (kanın pıhtılaşmaması) hastalığı olan Aleksi’yi tedavi etmesidir. Aleksi 1907 yılında çok ağır bir kanama geçirir ve Çariçe, Rasputin’i çağırır. Rasputin parmaklarıyla çocuğun açık yaralarına dokunarak ve birtakım dualar okuyarak kanamayı birkaç dakika içerisinde durdurmayı başarır

Bu olay Çar’ın da güvenini kazandırır

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Rasputin’in artık saraydaki yeri çok sağlamlaşmıştır. Aileden birisi gibi olmuştur. Dış politikadan, günlük olaylara hatta aile meselelerinde bile Çariçe onun görüşünü almadan hiçbir karar almamaktadır. İddialara göre aralarındaki ilişki özellikle bu olaydan sonra çok daha ilerlemiştir. Çariçe tamamen Rasputin’in etkisi altındadır. Ve bu durum hem saray ahalisinin hem de geleneksel rahip kesiminin canını fazlasıyla sıkmaktadır

Hayatı ilginç hikayelerle dolu olan Rasputin’in ölümü de ilginç olacaktır

Rasputin, Prens Yusufov tarafından bir davete çağrılır

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Fakat Prens, Rasputin’i kendisi ile özel bir konuda görüşmek bahanesiyle davetten önce evine misafirler gelmeden ayrı getirtir. Durum oldukça gariptir. Rasputin’i bahçe tarafında bodrum katında bir odaya indirirler fakat ikramda kusur yoktur. Siyanürle hazırlanan kurabiyeler ve yine siyanürlü şarap sunulur Rasputin’e merakla Prens’in ne anlatacağını bekleyen Rasputin, kurabiyeleri afiyetle yer ve hatta şaraptan da birkaç kadeh içer

Bir türlü konuya giremeyen ve lafı geveleyen Prens, Rasputin’e hiçbir şey olmadığını görünce telaşa kapılır. Müsaade ister ve komployu hazırladığı ve yine evde başka bir odada onu bekleyen İngiliz ajanından yardım ister

İngiliz Ajan, Prense bir silah verir ve sessizce bu işi bitirmesini söyler

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Prens silahı alır, odaya gider ve iki el ateş eder. Başından ve boynundan yaralanan Rasputin yere yığılır. Komplocu Prens bu işi bitirdiğini zannederek yukarı çıkar ve diğer işbirlikçileri aşağıya çağırır. Fakat iki metrelik bu dev Sibiryalıyı öldürmek o kadar da kolay değildir. Prens ve komplocular odaya girdiklerinde Rasputin ayaktadır, ölmemiştir

Rasputin kendisini bahçeye atar ve kaçmaya başlar

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Arkasından ateş ederler ve durdururlar. Artık bu tehlikeli adamı öldürdüklerini düşünürler ve cesedini Neva Nehri’ne atarlar. Ceset birkaç gün sonra nehirden çıkarılır, otopsi yapılır. Otopsi raporuna göre Rasputin kurşunlardan değil ciğerine dolan sudan, yani boğularak ölmüştür. Onu öldürmek hiç de kolay olmamıştır anlaşılan… Cinayet ile ilgili bu denli detaylı bilgilere, bu cinayeti planlayan İngiliz ajanının günlüklerinden ulaşıyoruz

İşin en ilginç tarafı Rasputin’i İngiliz hükümetin öldürttüğü gerçeğini de İngiliz ajanının günlükleri ve İngiliz istihbarat kayıtları doğruluyor

Ölüm emri ise bizzat “İngiliz Savaş Dairesi” tarafından veriliyor

Rusya Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Bilgiler

Peki, İngilizler neden Rasputin’i öldürmek istediler? Rasputin o yıllarda hükümet ve saray çevresindeki savaş karşıtı lobinin sözcüsü konumundaydı. Hatta Çar’a Rusya’nın savaştan çekilmesi için baskı yapmaktaydı. Bir demecinde bu savaşın tamamen bir aptallık olduğunu ve Çar’ın bu savaşı kaybedeceğini ve hatta bu süreçte Rusya’da sosyalistlerin iktidara gelebileceğinden bile bahsediyor

Rusya’yı mutlaka savaşta tutması gerektiğini bilen İngilizler ise işi içeriden bitirebilmek için Rasputin’i susturma yoluna gidiyorlar. NeOldu.com / Bilgi

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu