News

Hangi Durumda Eten lm Ayl Balanmaz?

Hangi Durumda Eten lm Ayl Balanmaz?

Hangi Durumda Eten lm Ayl Balanmaz?

  Eim 18.08.1972 doumlu, 01.11.2014’ten beri sigortal olarak çalyor. Birimizin hayatn kaybetmesi sonucunda emekli maa alma durumumuz var m? E.A.  Einiz ie çok geç balam. e balangcna göre 7200 prim gün ve 58 yatan tam, 5200 prim gün ve 61 ya ile ksmi emekli olabilir. E üzerinden alnan ölüm maa için, elerin çalyor olmas ya da kendi çalmasndan dolay emekli ayl alyor olmas eten alnan ölüm aylna engel deil. Yani anne veya babadan alnan yetim ayl gibi görülmemelidir. Elerden birinin vefatndan dolay dier ein ölüm ayl almamas için ya ölüm ayl alan ein de vefat etmesi ya da baka biri ile evlenmesi gerekir.  Çaltm firma, çalann hakk olan Asgari Geçim ndirimi’ni ödemek istemiyor. Bu konuda ne yapmalyz? A.K.  veren Asgari Geçim ndirimi’ni çalanlarna aylk olarak ödemek zorundadr. Eer Asgari Geçim ndirimi’nin ödenmediini düünüyorsanz iverenin bal bulunduu vergi dairesine ikayette bulunabilirsiniz.  17 sene üzerine ayn iyerinde çalarak emekli oldum. Ancak tazminatm almadan iime emekli olarak devam ettim ve halen de devam etmekteyim. i braktmda tazminatm nasl alabilirim? 5…451944 Nolu SMS Kanunu’na göre, emeklilik nedeniyle iten ayrlan içiye iverenlikçe kdem tazminat ödenmesi gerekir. Kdem tazminatlarnda zaman am 10 senedir. Sizin de emekli olduunuz tarihten sonra 10 yl geçmediyse emekli olduunuz tarihteki kdeminiz ve ücretiniz üzerinden tazminatnz talep edebilirsiniz. Kanunen kendi istei ile ayrlan içiye kdem tazminat ödenmez. Bu nedenle emekli olduunuz tarihten sonraki çalmalarnz için hakl bir nedenle iten ayrlmadnz için tazminat talep edemezsiniz. NE ZAMAN EMEKL OLURUM? 07.03.1974 doumluyum, ie giriim, 10.05.1991, toplam gün saym 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5…127906 Nolu SMS  e giriinize göre 25 yl, 52 ya ve 5525 prim gün artlarna tabisiniz. Prim gün saynz tamamlanm, 25 yl artnz 2017 ylnda dolacak. Ancak 52 yanz 2026 ylnda dolacak. Bu durumda emekli olacanz tarih 07.03.2026 tarihi olacaktr. e giriiniz askerden önce olduundan borçlanma yapmak emeklilik yanz etkilemez.  06.05.2004 sigorta giriim, 17 ay askerlik yaptm, 01.03.1982 doumluyum, 4000 güne yakn primim var. Ne zaman emekli olurum? 5…364565 Nolu SMS e giriinize göre 7000 gün 60 yatan tam, 25 yl, 60 ya ve 4500 prim günden ksmi emeklilik artlarna tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün saysn tamamlamanz gerekmektedir. .

AL ERBETÇ

takvim.com

Referans :
www.muhasebenet.net

Başa dön tuşu