Dünya

Orman Zengini 10 Ülke

İnsanın yaşam kaynağı oksijendir

Orman Zengini 10 Ülke

Bu oksijeni de büyük oranda ormanlardan karşılamaktayız. Ormanlar sadece insanlar açısından değil tüm canlılar için son derece önemlidir. Çünkü ormanların genişliği hayvanların yaşam alanını artıracaktır. Ayrıca ormanlar yakıt kaynağı, iş sahası ve ruhsal olarak insanlara fayda sağlamaktadır. Ormanlar toprağı kavrayarak erozyonu da önler

‘Dünya’nın orman bakımından en zengin ülkeleri’ aşağıdakilerdir: 1

Orman Zengini 10 Ülke

Rusya Rusya yüz ölçümü bakımından Dünyanın en büyük ülkesidir. Aynı zamanda Dünyanın en geniş orman bölgelerini bünyesinde bulunduran ülkedir. Rusya’da yaklaşık 8 milyon metrekarelik orman alanı var. Bu rakam; Rusya’nın 17 milyon kilometrekarenin üzerinde yüz ölçüme sahip olduğu düşünüldüğünde neredeyse ülkenin yarısının orman sahalarıyla kaplı olduğunu gösteriyor

2. Brezilya Brezilya çok geniş orman alanlarını içinde barındıran bir ülkedir

Dünyanın Akciğerleri olarak kabul edilen Amazonlar da Brezilya’da bulunuyor

Orman Zengini 10 Ülke

Orman alanlarının fazla oluşu ülkede orman ürünleri sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır. Ülkede 5 milyon kilometrekarenin üzerinde ormanlık alan bulunmaktadır. Brezilya’nın yaklaşık yüzde 60’ı ormanlardan oluşmaktadır. 3. Kanada ‘Geleceğin ülkesi’ olarak tabir edilen Kanada zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahiptir. Ülkedeki orman alanlarının yoğunluğu turizmi de olumlu yönde etkilemektedir

Kanada’da yaklaşık 4,5 milyon kilometrekarelik orman sahaları mevcut

Orman Zengini 10 Ülke

Kanada’nın neredeyse yüzde 45’i ormanlarla kaplı. Üçüncü sıradaki Kanada ise 4 milyon 455 bin kilometrekareliktir. 4. ABD Amerika’nın yaklaşık üçte biri ormanlardan oluşuyor. Ülkede yaklaşık 3 milyon kilometrekare orman bulunuyor. ABD’deki teknolojik üstünlük orman ürünleri sanayisinin ülke ekonomisine katkısını üst seviyelere çıkarıyor. 5. Çin Halk Cumhuriyeti 1,5 milyarın üzerinde nüfusuyla Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini teşkil ediyor

Çin’deki ormanlık alanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor. Çin’de yaklaşık olarak 1 milyon 140 bin metrekarelik ormanlık alan bulunuyor. 6

Endonezya Endonezya’nın ekonomisinde orman ürünleri büyük pay sahibidir

Orman Zengini 10 Ülke

Her yıl büyüme kaydeden Endonezya’da bu büyümenin kaynağı yer altı zenginlikleri ve geniş orman sahalarıdır. Endonezya ağaç ve ağaç mamulleri ihracatında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkede yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik orman alanları yer almaktadır. Bu da ülke nüfusunun neredeyse yüzde 60’ına denk gelmektedir. 7. Kongo-Zaire Ülke zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmasına rağmen idari ve sosyal sıkıntılar yaşamaktadır

Orman alanları ülkede 1 milyon 90 bin kilometrekarelik alanı kapsamaktadır

Orman Zengini 10 Ülke

Bu oran ülkenin yarısını teşkil etmektedir. 8. Peru 1.285.216 kilometrekarelik yüzölçüme sahip ülkenin yaklaşık 700 bin kilometrekarelik ormanlık bölgeye sahiptir. Bu da Peru’nun yüzde 60 ’ ından fazlasının ormanlardan oluştuğunu gösteriyor. 9. Hindistan Hindistan Çin’den sonra yaklaşık 1 milyon 200 binlik nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ikinci ülkesidir

Ormanlık alanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 22’sini teşkil ediyor

Ülkenin ormanlık alanı 550 bin kilometrekarenin üzerinde

Orman Zengini 10 Ülke

10. Meksika Meksika’nın büyük bölümü yüksek kayalıklı dağlardan ve çöllerden oluşmaktadır. Ancak buna rağmen ülkede 500 bin kilometrekare civarında orman bulunmaktadır. Bu da ülke yüzölçümünün yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Önerilen İçerik: Adını Bile Duymadığınız Ülkeler NeOldu.com

Orman Zengini 10 Ülke Orman Zengini 10 Ülke Orman Zengini 10 Ülke
Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu