EĞİTİM

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite

Öğretmen ve Öğrencilerin Otoriteye Yönelik Tutumları Otorite, güç sahibi olmak ve bu gücü kullanarak diğer insanları yönlendirmek ve daha yüksek bir standarda göre hareket etmemelerini sağlamaktır

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite

Psikolojik terminolojiye baktığımızda en başta dikkatimizi çeken şey, öğretmenin otorite figürü olmasıdır. Öğretmen, mesleğini yaparken güç temsilcisidir. Çünkü, güç ve otorite sahibi diğer insanlar onu çocuklara danışman olma, rolüne atamışlar ve sorumluluğunu başarması için güç ve özgürlük vermişlerdir. Toplumumuzda otoriter öğretmen, tek doğru, tek düşünüş ve tek yetkiyi temsil eder

Öğrenciler için en iyisine o karar verir

Sınıfın tek hâkimi ve dersin tek yöneticisi durumundadır

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite

Katı bir disiplin sürdürür. Ders sırasında izinsiz hiçbir şey yaptırmaz ve sınıftaki öğrencilerin davranışlarını sürekli olarak kontrol altında tutar. Kayıtsız şartsız itaat ister. Ceza sistemine sık-sık başvurur. Övgüye çok az yer verir

Notu bir silah olarak kull anır

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite

Öğrencilerle ilişkilerde mesafeli, bazen de serttir. Dersi kendisi hazırlar ve kendisi yürütür. Öğrenci davranışlarında, belli kuralların mutlaka uygulanmasını ister ve bunlardan kesinlikle taviz vermez. Başarının böyle geleceğine inanır. Öğrencinin görüş ve düşüncelerine önem vermez

Aktif ve konuşan odur, öğrenci pasif ve dersi dinlemektedir

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite

Otoriter öğretmenin sınıfında; öğrenci derse zoraki katılır, yapay ve geçici olmakla birlikte sert bir disiplin oluşur. Öğrenciler itaatkar fakat öğretmenlerinden nefret etme eğilimi içinde olurlar. En küçük sorun ya da eksiklikte öğrenciyi suçlama davranışı görülür. Öğrenci, genellikle korkak ve çekingendir, aktif değildir. Grup ruhu yerine bireysellik ön plana çıkabilir

Kişisel arkadaşlık ilişkileri zayıf olur

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite

Öğrencide bağımsız düşünce ve karar verme davranışları geç oluşabilir. Öğrenci öğrenmeye ve okula karşı bir soğukluk hissedebilir. Öğretmen başlarındayken başarı ve disiplin iyi, ancak uzaklaştığı zaman durum değişmektedir. Öğrencilerde sorumluluk alma, başlatıcı olma ve konuyla ilgili çok parlak buluşlar ortaya koyma özelliklerinden genellikle yoksun olurlar

Ancak otorite, sağlıklı tutum ve kuralları içerir. Bunların bilincinde olmayan toplumumuzda bugüne kadar hep, gerçekten davranış geliştirme uzmanı olan öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok sert bir otorite sistemi kurması beklenmiştir. Ancak bu istek günümüzde toplumumuzun her konuda olduğu gibi bu konuda da bilinçlenmesi ve daha çağdaş bir eğitime destek vermesiyle birlikte değişmeye başlamıştır

Öğretmenler sağlıklı ve yapıcı bir otorite anlayışıyla öğrencileriyle iyi iletişim kurabileceklerinin farkına varmışlar ve böylece otoriteyi yerinde ve zamanında, gerektiği kadar kullanarak öğrencileri için gerçek bir yol gösterici olmaya başlamışlardır

Neoldu.com / Sosyal Fayda

Öğretmen , Öğrenci ve Otorite
Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu