SÖZLER

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

En Özlü ve Kısa Mevlana Aşk Şiirleri Mevlana-tam adıyla Mevlana Celaleddin Rumi- 1207 yılında dünyaya gelmiştir

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bugün Afganistan’ın sınırları içerisinde kalan Vahş kasabasında doğan Mevlana daha sonra Konya ’ya gelmiştir. En güzel eserlerinden biri olan Mesnevi’yi burada kaleme almıştır. Mevlana öldükten sonra şiirleri dünya çapına yayılmıştır. Biz de bu içeriğimizde tıpkı Mevlana Sözleri içeriğinde olduğu gibi en güzel ve özlü Mevlana şiirlerini bir araya getirdik. İşte kısa Mevlana aşk şiirleri

İçindekiler 1

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Etme 2. Demedim mi? 3. Olduğun Gibi Görün 4. Allahım Bu Vuslatı Hicran Etme 5. Ağıt 6

Ey Balçık Dünya 7

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bu Ayrılık 8. Dün Gece 9. Bir Gececik 10. Başka Yarınlar 11. Bahar 12

Mesnevi’den 13

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bizim Canımıza Gelsin 14. Hatırla Ama 15. Dostlar Gün Bugün Mevlana Şiirleri; 1. Etme Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için… Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme. Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan

Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer; Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi, Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize, O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme

Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme. 2. Demedim mi? Oraya gitme demedim mi sana, seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben’im? Bir gün kızsan bana, alsan başını, yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer ben’im demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma, demedim mi sana yaraşır otağı kuran ben’im asıl, onu süsleyen, bezeyen ben’im demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın, senin duru denizin ben’im demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan ben’im, senin kolun kanadın ben’im demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin, demedim mi soğuturlar seni

Oysa senin ateşin ben’im, sıcaklığın ben’im demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi? 3

Olduğun Gibi Görün Güneş gibi ol şefkatte,merhamette

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Gece gibi ol ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol keremde,cömertlikte. Ölü gibi ol öfkede ,asabiyette. Toprak gibi ol tevazuda,mahviyette. Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol. 4. Allahım Bu Vuslatı Hicran Etme Allahım bu vuslatı hicran etme Aşkın sarhoşlarını nalan etme Sevgi bahçesini yemyeşil bırak Bu mestlere bahçelere kasdetme Dalı yaprağı vurma hazan gibi Halkını başı dönmüş zelil etme Kuşunun yuvasının ağacını Yıkma da kuşlarını perran etme Kumunu ve mumunu karıştırma Düşmanları kör et de şadan etme Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır Onların işlerini asan etme İkbal kıblesi yalnız bu halkadır Umut kabesin öyle viran etme Bu çadır iplerini öyle katma Çadır senindir eya sultan etme Yok dünyada hicrandan daha acı Ne istiyorsan et de onu etme 5

Ağıt Göz gamın ne olduğunu bilseydi, gökyüzü bu ayrılığı çekseydi, padişah bu acıyı duysaydı; göz gece demez gündüz demez ağlardı, gökler yıldızlara, güneşle, ayla gece demez gündüz demez ağlardı. padişah bakardı ününe, tacına, tahtına, tolgasına, kemerine, gece demez gündüz demez ağlardı. Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı, uçan kuş avlanacağını bilseydi, gerdek gecesi bu özlemi görseydi; gül bahçesi hem güle hem dala ağlardı, uçan kuş uçmaktan vazgeçer ağlardı, gerdek gecesi öpüşmeye, sarılmaya ağlardı

Zaloğlu bu zülmü görseydi, ecel bu çığlığı duysaydı, cellâdın yüreği olsaydı; Zaloğlu savaşa, yiğitliğe ağlardı, ecel bakardı kendine ağlardı, cellât, yüreği taş olsa, ağlardı. Kumru, başına geleceği duysaydı, tabut, içine gireni bilseydi, hayvanlarda bir parça akıl olsaydı; kumru selviden ayrılır ağlardı, tabut omuzda giderken ağlardı öküzler, beygirler, kediler ağlardı

Ölüm acılarını gördü tatlı can, koyuldu işte böyle ağlamaya

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Olanlar oldu, gitti dostum benim. şu dünya bir altüst olsa, aülasa yeri var. öylesine topraklar altında kalmışım 6. Ey Balçık Dünya Seni bildim bileli, ey balçık dünya, başıma nice belâlar geldi, nice mihnet, nice dert. Seni sırf belâdan ibaret gördüm, seni sırf mihnetten, dertten ibaret

İsa’nın yurdu değilsin sen, yayıldığı yersin eşeklerin

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Nerden tanıdım seni bilmem ki, nerden parçası oldum bu yerin, Bana vermedin bir yudum tatlı su, sofranı yaydın yayalı. Elimi ayağımı bağladın gitti, elimin ayağımın farkına varalı. Bırak da bir ağaç gibi yerin altından çıkarıp ellerimi sevgilinin havasıyla sarmaşdolaş olayım, uzayıp gideyim bâri. Ey çiçek, dedim çiçeğe, dedim, bu küçük yaşta sen, neden ihtiyar oldun bu kadar, dedim, nasıl oldu bu böyle? Çocukluktan kurtuldum, dedi çiçek, sabah rüzgârını tanıyalı, hep yukarlara doğru çıkar yukarlardan gelmiş bir ağaç dalı

Şunu da söyledi çiçek: Madem aslımı tanıdım, madem yersizlik âlemi aslım, artık bana tek bir şey düşecek: Yücelip aslıma gitmek

Sus yerter artık, var git yokluğa haydi, yoklukla yok ol

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Git, yokluklardan tanı yokluktan var olanı. 7. Bu Ayrılık Kusuruma bakmayın benim, dostlar, bağışlayın beni. Ben davullara, bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna düşmüşüm, deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben, çok uzaklardan geçen bir hayal gibi

Ama yok da sayılmam hani, var olan bir şeyim ben

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Haydi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel. Ne varsa şu ırmağın içinde var, soyunalım iki can, dalalım şu ırmağa, hadi. Bu kupkuru yerde yakınmadan gayri ne gördük, bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri. Bu ırmakta ne ölmek var bize, bu ırmakta ne gam var, ne keder var, ne dert. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret

Durma, çabuk gel, gelmem deme

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır, dostum, senin şânına sadece gelmek yaraşır. 8. Dün Gece Ne güzel geceydi dün gece, ne güzel geceydi: Onunla sarmaşdolaş, dudak dudağa, talih kapısı ardına kadar açık, güneş kucağımızda. Ne güzel geceydi dün gece, ne güzel geceydi: Şarap tasını her sunuşunda diyordu aklına başına al. Hani dün gece aklın da tam sırasıydı ya! 9

Bir Gececik Bir gececik uyuma, ne olur

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Ayrılık kapısını çalma bir gececik. Bir gececik dostların gönlü olsun, ne olur sabahı et bir gececik. Bir gececik gözlerimiz seninle aydın olsun, kör olsun şeytan bir gececik. Dünyayı güzel kokular sarsın bütün. Karanlıklardan ışıklar aksın ovalara

Sofrandakiler dirilsin bir gececik

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrılık kapısını çalma bir gececik. Bir gececik ata bin, meydana gel. Gönüller bir gececik rahat olsun, göğüsler meydana dönsün bir gececik. Yeniler giyinelim biz kulların

Musa gibi sen bir sopa al eline

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Sopa bir anda elinde yılan olsun. Süleyman gibi sen karıncaların yanına var. Karıncalar bir anda birer Süleyman olsun. Ne olur, bir gececik kapısını çalma ayrılığın. 10. Başka Yarınlar Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin, bugün dudağında başka bir tad var, boyunda başka bir yücelik

Bugün kırmızı gülün bir başka daldan

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Ayın gökyüzüne bugün sığmamış. Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş. Hangi yanından kalktın bu sabah, söyle, bir başka kavga var dünyada senin yüzünden, dünyada bir başka gidiş Biz senin gözlerinden gördük arslanlara meydan okuyan o ceylanı, Başka bir ovası var o ceylanın bugün iki cihandan da dışarı Seven insanın ayağı mı yok, işte ona ölümsüzlük kapandı

Yukarlarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama

Oinci bir başka denizde

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bakarsın bugün sever bu yürek, yarın sevilir bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var. 11. Bahar Sevgili tutmuş yularımdan beni, develer gibi habire çeker. Esrik devesini böyle nereye götürür, böyle hangi katara? Hem canımı çiğnedi benim o, hem bedenimi çiğnedi

Gönlümü bağladı benim o, kırdı şişemi

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Ne iş yaptırmaya götürür, bilmem, nereye götürür beni. Sevgili takar beni oltasına, atar karaya balık gibi. Sevgili kurar gönlüme bir tuzak, avcıdan yana çeker sürür beni. Bakarım tabiat başlar büyük işine: Bulutlar gelir uzaktan katar katar, küme küme. Bulutlar sular ovaları

Bulutlar yürür dağlara doğru

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Uyanır açar gözlerini yeryüzü. Gökler çalar davulunu. Dalların gönlüne çeker gülün özü en güzel kokusunu baharın. Tohumun gönlü başlar vermeye tohum. Ağaç durmadan söyler, döker içini. 12. Mesnevi’den Aşkın şerarı ateşi ta bağrıma düştü, Ahım işiden yandı deyu başıma üştü, İmdadıma eşkim ile dide yetişti, Hepsi kalıp acz dediler: ‘eyvah’, Yansın ko dedim, sönmeye söndürmeye Allah

13. Bizim Canımıza Gelsin Hastalıklar senden uzak olsun, ey canlarımızın rahatı, ey gören gözümüz, kem gözler senden uzak olsun! Bedenin sağlam olsun, ay yüzlü güzel, gölgen başımızdan eksik olmasın! Gül bahçesine benzeyen yüzün, o gönül otlağımız, ovamızın yeşilliği, nasılsa hep öyle kalsın, hep öyle taze, yeşil

Bizim canımıza gelsin senin bedenine gelen ağrı

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

14. Hatırla Ama Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin, ayrılık atına eyer vurdun inadına. Ama bizi unutma, hatırla ama. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar yeryüzünde de var. gökyüzünde de var

Eski dostla ettiğin yemini, hatırla ama

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey, hüsrev’i kendine kul, Şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu, hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovasını görmüştün hani; sarfan dallarıyla, ağustos gülleriyle sarmaşdolaş

Bunu unutma, hatırla ama. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim, senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünde övünür, ey sevgili

Bunu unutma, hatırla ama

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

15. Dostlar Gün Bugün Toy, düğün kumaş oldu, ölçüldü biçildi. Toy, düğün elbise oldu uzun boya. Toylar, düğünler tam bizim için, toyumuz, düğünümüz kutlu olsun dünyaya. Şekere eş oldu dudu kuşu, zühre eş oldu aya. Toylar, düğünler tam bizim için, toyumuz, düğünümüz kutlu olsun dünyaya

Bugün hayat öylesine rahat

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bugün yürekler öylesine ferah. Bugün insanlar öylesine kardeş. Toylar, düğünler tam bizim için, toyumuz, düğünümüz kutlu olsun dünyaya. Ey şehrimizi aydınlatan sultan, güvey oluyorsun bir güzele bu gece. Ne de güzel yürüyorsun mahallemizde salına salına, ne de güzel akıyorsun deremize çağlaya çağlaya, ey bizi unutmayan, bizi arayan dost, ey bizim suyumuz, ırmağımız

Toylar, düğünler tam bizim için, toyumuz, düğünümüz kutlu olsun dünyaya

Dostlarım, gün bugün, oynayın, raksedin, dönün

Mevlana Şiirleri – Mevlana’nın En Güzel ve Özlü 15 Şiiri

Bir bölük halk deniz gibi köpürüyor, bir bölük halk dalga dalga secdede. Bir bölük halk kılıç gibi savaşıyor, bir bölük halk kanımızı içmede. İşte girdi gerdeğe nergisle gül, işte astım davulumu boynuma. Toylar, düğünler tam bizim için, toyumuz, düğünümüz kutlu olsun dünyaya.

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu