EĞİTİM

İletişim Çalışmalarının Kültüre Bakış Açıları

Kültür Nedir? Feodal toplum larda hayvan ve bitki yetiştirme biçimi olarak toprakla alakalı bir durumdur

İletişim Çalışmalarının Kültüre Bakış Açıları

İnsan topluluklarının artması ve sanayileşmeyle birlikte ,bir arada yaşayan insan topluluklarının ortak biçimde ürettikleri duygu, düşünce, maddi, manevi gelenek ve göreneklerdir. Herhangi bir yerde bir toplum varsa orada illa ki bir kültür vardır çünkü bireyler birbirleriyle iletişime geçerek yaşama adapte olurlar. Yani iletişim varsa kültür, kültür varsa iletişim vardır denebilir

İnsanlar bir arada yaşamak için bir takım davranış kalıpları geliştirilen Ekin ekme biçimi, eğlence biçimi, ibadet etme biçimi gibi doğaya karşı inanç sistemlerinde birleşirler. Uygarlık ile Kültür Karıştırılmamalıdır Uzun bir dönem kültür , uygarlık kavramıyla bir tutulmuş aynı bağlamda değerlendirilmiştir. Uygarlığın olduğu yerde kültür vardır fakat kültürün olduğu yerde uygarlık olacak diye bir şey yoktur

Teknolojik bağlamda bakacak olursak uygarlık teknik olarak daha ileri gitmişliktir fakat gelişmemişte olsa her uygarlığın bir kültürü her zaman vardır. Durumu daha netleştirmek adına örnek verecek olursak; Afrika’daki kabilelerin inanış yapısı, yaşam şekilleri, ölüm törenleri, ayinleri kendilerine özgüdür bu durum onların bir kültürü olduğunu gösterir fakat dünyanın geneline bakarak kıyaslayacak olursak uygarlıktan oldukça uzaktadırlar

Uygarlık yapay, insanın ruh ve duygu dünyasının dışında, teknik ve yöntemi kapsarken, kültür; ruh ve duygu dünyasını kapsar, uygarlığa göre çok daha bireysel bir kavramdır. Kültüre Farklı Bakış Açıları Kültür insanların ortak yaşam pratiğinden orya çıkan bir oluşumdur. Modernleşme yle birlikte kültüre ilişkin görüşlerde belirgin kutuplaşmalar oluşmuştur. Kültürü sanat, edebiyat, ve düşünsel yetilerle sınırlı tutan yaklaşım ile kültürü toplumdaki bütün insanlarla, onların yapıp ettikleri her iş her tür üretim ile özdeşleştiren kutuplaşmalardır

Kültürel Seçkinciler (İngiliz Okulu-Geleneksel Bakış ) Kültürü, yüksek sanat ve edebiyat gibi düşünsel süreçlerle üretilen ve herkes tarafından yapılamayan bir şey olarak görürler. Sanat ,edebiyat şiir toplumun daha çok üst katmanlarına hitap ettiğini her insanın bu kültürel yüksekliğe ulaşamayacağını söylerler Kültürü aristokrat sınıf a ait olarak gören bu topluluk sanayileşmeyle birlikte bu aitliğin aristokrat sınıfın elinden alındığını düşünür

Kitle Kültürü nün (modernleşmeyle birlikte köyden kente göçen insanların oluşturduğu kültür) toplumu bozguna uğrattığını, aristokrasiyi, yüksek beğeniyi bozduğunu, toplumu felakete sürüklediğini ileri sürerler. Bu görüşün başlıca savunucuları T.S Eliot , Mathew Arnold , F.R Leavis gibi kültür kuramcılarıdır Marksist – Frankfurt Okulu (Eleştirel Solcular) Kültürün toplumdan çıktığını dolayısıyla topluma mal olabileceği görüşünü savunurlar .Kültürü toplumun tümünün yaptığı bir edinim olarak görürler

Eleştirel akım temsilcileri değişim yanlısı bir bakış açısıyla süreci değerlendirirler. Sanayileşme yle birlikte toplumun ezilen kısımlarının konumunda bir değişiklik olmadığını savunurlar. Marksist gelenek içinde biçimlenen bu görüşe göre feodal yapıdan modern yapıya geçişle birlikte güç biçim değiştirmiş ama aslında tam olarak da el değiştirmemiştir. Eskinin toprak merkezli güç sahipleri şimdinin kapital merkezli gücü olarak toplumun egemen kesimini oluşturmaya devam eder

Bu görüşün temsilcileri Theodor WAdorno , Max Horkheimer , Walter Benjamin gibi kuramcılardır. Seçkinci Tutucuların ve Eleştirel Solcuların Birleştiği Nokta 19.yy’ın ortalarından 20.yy’ın ortalarına kadar gelen değişim ve dönüşüm sürecindeki yapılanmayı ‘‘ Kitle Kültürü ’’ kavramıyla ifade etmeleridir. Her iki kesimde toplumun kitleselleştiği, insanların bireysel farklılıklarını yitirerek atomize birimler durumuna geldiği, tek tipleştiği ve bunun da homojen toplumsal yapıların doğmasına yol açtığı noktasında uzlaşıyorlardı

NeOldu.com / Özel Haber

İletişim Çalışmalarının Kültüre Bakış Açıları İletişim Çalışmalarının Kültüre Bakış Açıları İletişim Çalışmalarının Kültüre Bakış Açıları
Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu