TEKNOLOJİ

Hapis Cezasının Ertelenmesi TCK 51

The Forest’ın Devam Oyunu Sons of the Forest Bir Kez Daha Ertelendi

Geliştirici Endnight Games, Sons of the Forest’ı 3. kez erteledi. Ayrıca oyunun fiyatı açıklandı.

The Forest’ın Devam Oyunu Sons of the Forest Bir Kez Daha Ertelendi

Dört yıllık erken erişimden sonra 2018’de tam sürüm olarak karşımıza çıkan ve oyuncular tarafından oldukça sevilen, birinci şahıs hayatta kalma oyunu The Forest’ın devam oyunu olan Sons of The Forest bir kez daha ertelendi.

Oyun ilk olarak 2019’da duyuruldu ve 2021 yılının sonlarında çıkış yapması planlanıyordu. Ancak geliştirici Endnight Games duyurudan sonra neredeyse bir sene boyunca sessizliğe gömüldü. Ta ki 2021’in Kasım ayına kadar. Uzunca bir süre haber alınamayan oyunla ilgili stüdyo, çıkış tarihini 20 Mayıs 2022 tarihine erteledi. Bu ertelemenin ardından stüdyodan geçtiğimiz Mart ayına kadar yine herhangi bir ses çıkmadı. Mart ayında ise geliştiriciler oyunu ikinci kez erteleyerek çıkış tarihini Ekim 2022 olarak belirlediler.

Şimdi ise geliştirici Endnight Games Sons of the Forest’ı 3. kez ertelediklerini duyurdu. Oyunun yeni çıkış tarihi ise 23 Şubat 2023 olarak belirlenmiş. Açıklama da ise oyunun cilalanması için oyunculardan biraz daha zaman isteniyor. Ayrıca oyunun fiyatının da 29,99 dolar olacağı açıklandı. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Hey Everyone,Due to the scope of our new game Sons Of The Forest, it has been hard to pinpoint an exact release date, and today we have to delay one last time.Giving us time to complete the polish we feel is needed, we will release Feb 23, 2023, priced at $29.99USD. pic.twitter.com/9SmeLelmj6

Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK 51)

Hapis cezasının ertelenmesi (TCK 51), ceza yargılaması sonucunda hakkında hapis cezasına hükmedilen sanığın belirli şartların varlığı halinde, cezasının infaz edilmemesidir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK 51)

Hapis cezasının ertelenmesi, ceza yargılaması sonucunda hakkında hapis cezasına hükmedilen sanığın belirli şartların varlığı halinde, cezasının infaz edilmemesidir.

Hapis cezasının infaz edilmesi, mahkum üzerinde birtakım psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkiler doğurmaktadır. Bu sebeple belli ağırlığa ulaşmamış hapis cezaları bakımından erteleme imkanı getirilmiştir.

Hapis cezasının ertelenmesinin şartları, TCK m.51’de şu şekilde sayılmıştır:

“İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir.

Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, infaz hâkimi kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.”

Bu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Cezanın ertelenebilmesi için hükmedilen hapis cezasının 2 yıl veya daha az süreli olması gerekiyor. Buna göre 2 yıl üzeri hapis cezaları ve adli para cezaları ertelenemeyecektir. Ancak bu 2 yıllık sınır, suç işlediği tarihte 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olanlar hakkında 3 yıl olarak uygulanır.

Bu suretle, miktarı ne olursa olsun taksirli suçlardan hapis cezası alanlar veya adli para cezasına mahkum edilenler hakkında erteleme kararı verilebilecektir. Ancak daha önce kasıtlı bir suç işlenmişse mahkum edilen hapis cezasının 3 aydan fazla olmaması gereklidir.

Hapis cezasının ertelenmesine karar verilebilmesi için mahkeme aynen iade, önceki hale getirme veya tazmini şart koşabilir. Yani bu şart mahkemenin takdirine bağlıdır. Mahkeme gerekli görmezse böyle bir şartın gerçekleşmesi aranmayacaktır. Ancak mahkeme böyle bir şart öngörmüş ise şart gerçekleşene kadar kişi hapis cezasını cezaevinde çekmeye devam edecektir. Şart yerine getirilirse infaz hakiminin kararı ile kişi, derhal tahliye edilecektir.

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz (TCK m.51/3). Örneğin, 1,5 yıl hapis cezasına mahkum edilen kişi hakkında denetim süresi 1,5 yıldan az olamayacaktır.

Mahkeme denetim süresi içinde kişiye bir takım yükümlülükleri yerine getirmesini isteyebileceği gibi hiçbir yükümlülük getirmeden de denetim süresinin geçirilmesine karar verebilir. Ancak her iki durumda da denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmemesi gerekmektedir.

Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir (TCK m.51/4).

Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek infaz hâkimine verir (TCK m.51/5).

Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir (TCK m.51/6).

Stj. Av. Mehmet Ali YILDIRIM

Hapis Cezasının Ertelenmesi TCK 51

TCK 51 hapis cezasının ertelenmesi nedir? Cezanın ertelenmesinin şartları, sonuçları, cezanın ertelenmesinin memuriyete ve adli sicil kaydına etkisi nedir?

Hapis Cezasının Ertelenmesi TCK 51

Ceza mahkemesinin verdiği mahkumiyet hükmü kural olarak infaz edilir. Ancak hapis hükmünün hemen ardından mahkeme, bu infazı engelleyici kararlar verebilir. İşte hapis cezasının ertelenmesi bunlardan biridir. Bu şekilde hapis hükmünün infaz edilmemesinin başka yolları da vardır. Örneğin hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gibi kararlar ile mahkeme hapis hükmünün infazını engellemiş olur.

Cezanın ertelenmesi kararı ile suçu işleyen kişiye belirli bir denetim süresi tanınır ve bu süre içerisinde belirli yükümlülüklere göre hareket etmesi istenir. Bu süreyi yükümlülüklerine uygun geçiren kişi, hakkında hükmedilen hapis cezasını çekmek zorunda kalmaz. Yani cezanın ertelenmesi aslında cezanın infazının sonraya ertelenmesi değildir. Suçu işleyen kişi için çoğu zaman avantajlı bir karar olduğunu söyleyebiliriz.

TCK 51 kanun maddesini okumak istemeyenler direk olarak aşağıda konu ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçebilir.

TCK 51

Yazımızda cezanın ertelenmesi nedir sorusunu cevapladıktan sonra hapis cezasının ertelenmesinin şartlarına, sonuçlarına, bu süreçte ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine, cezanın ertelenmesinin memuriyete ve adli sicil kaydına etkisine, bu karara nasıl itiraz edilebileceğine ve konunun diğer önemli ayrıntılarına değineceğiz.

Ceza yargılamasının çok önemli hakları konu ediniyor olması dolayısıyla yazımızın tamamını okumanızı tavsiye ediyoruz.

İçindekiler

Hapis cezasının ertelenmesi, suç işlemiş ve hüküm verilmiş kişinin mahkemece bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda şahsın kişiliği de dikkate alınarak hapis cezasının hakim tarafından belirlenen 1-3 yıl süre içerisinde cezaevinde infaz edilmemesi, bu sürenin dışarıda iyi halli olarak geçirildikten sonra cezanın tamamen infaz edilmiş sayılmasını sağlayan bir yoldur.

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 51 düzenlemesinde cezanın ertelenmesi imkanı yer alıyor. Burada hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili tüm ayrıntıları uzun bir madde olarak yer almıştır. Buna göre bir kişi hakkında mahkemenin verdiği hapis hükmü 2 yılın veya altında ise bu ceza ertelenebilir. Tabi bu hapis cezasının ertelenebilmesi için aşağıda ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz diğer şartların da gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Ceza ertelendiği zaman mahkeme, kişiye bir denetim süresi çiziyor. Bu süre bir yıl ile üç yıl arasında mahkemenin takdir edeceği bir süredir. Bu denetim süresi içerisinde eğer kişi kasıtlı başka bir suç işlemez ise hakkında hükmedilen hapis hükmü infaz edilmiş sayılıyor. Yani kişi bu cezayı cezaevinde çekmek zorunda kalmamış olur. Uygulamada çoğu zaman kişi lehine verilen bir karar olarak görülmektedir.

Hapis cezasının ertelenmesinin ne olduğunun cevabını kısaca bu şekilde verebiliriz. Ancak bu bahsettiğimiz kararın verilebilmesinin şartları, denetim süresinin özellikleri bir takım ayrıntıları içinde barındırıyor. Şimdi bunları açıklayacağız.

Hapis cezasının ertelenebilmesi için belirli şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar TCK 51’de ayrıntılı olarak yer alıyor. Bu şartlara ilaveten mahkemelerin yerleşik uygulamalarından da bahsetmemiz gerek. Tüm hepsini bir arada topladığımızda hapis cezasının ertelenmesi şartlarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

Burada çok yapılan bir hata; insanlar genelde bir suçun kanunda yer alan cezasının alt ve üst sınırına bakarak o suç için cezanın ertelenmesi kararı verilemeyeceğini düşünüyor. Ancak bilinmelidir ki bu cezaya artırıcı veya azaltıcı birçok unsur etki eder. Dolayısıyla somut bir olay için cezanın ertelenmesi kararı verilmesi ihtimalinin değerlendirmesi tecrübeli bir avukat ile birlikte yapılmalıdır.

Türk ceza yargılamasında hapis cezasının ertelenmesi kararının verdiği bir durum daha vardır. O da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının gereklerine uymayan kişi için açıklanan cezanın ertelenmesidir.

Aşağıda denetim süresinin özelliklerinden bahsedeceğiz. İşte aynı denetim süresi koşulları HAGB için de geçerlidir. HAGB denetim süresi yükümlülüğüne uymayan kişinin ceza hükmü açıklanır. Ancak hakim durumun şartlarına göre bu ceza hakkında cezanın ertelenmesi kararı verebilir.

Koşullar bu anlattıklarımızdan ibarettir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere cezanın ertelenmesi hakimin takdir edeceği bir husustur. Tüm bu koşullar sağlanır ve kişi hakkında hükmedilen ceza ertelenirse bunun bir takım sonuçları olur. Şimdi bu sonuçları açıklayacağız.

Bir kişi hakkında hapis cezasının ertelenmesi kararı verildiği zaman, karar ile birlikte bir denetim süresi belirlenir. Kişiye 1 yıl ile 3 yıl arasında bir denetim süresi belirlenir ve bu denetim süresi içerisinde belirli şekilde hareket etmesi istenir. Cezanın ertelenmesinde denetim süresinin ayrıntılarına aşağıda değineceğiz.

TCK 51 Hapis cezasının ertelenmesi kararının en önemli sonucu bu denetim süresinin sonunda ortaya çıkar. Denetim süresini yükümlülüklerine uygun olarak geçiren kişi hakkında, sanki başta verilen hapis cezası hükmü infaz edilmiş gibi sonuç doğar. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile hapis cezasının ertelenmesi arasındaki en büyük fark buradadır.

Hapis cezasının ertelenmesi, kişiye tanınan ikinci bir şanstır. Denetim süresi de bu şansın koşuludur. En az 1 ve en fazla 3 yıl olan denetim süresinden bahsettik. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu denetim süresinin alt sınırı, hükmedilen ceza miktarından az olamaz.

Bu denetim süresi içerisinde kişiye yüklenen en büyük sorumluluk tekrar bir kasıtlı suç işlememesidir. Eğer denetim süresi içerisinde kasıtlı bir başka suç işlenirse ertelenen ceza ile birlikte yeni işlenen suçun cezası da infaz edilir.

Bunun haricinde kişiye başkaca yükümlülükler de yüklenebilir. Denetim süresinde genellikle görülen yükümlülükleri şu şekilde açıklamamız mümkündür:

Bu bahsettiğimiz yükümlülük ve denetimler mecburi uygulamalar değildir. Mahkeme, kişinin durumunu gözeterek hiçbir sorumluluk yüklemeden denetim süresi tanıyabilir. Böyle bir durumda denetim süresi hiçbir kasıtlı suça karışmadan geçirilse yeterli olur.

Bu bahsettiğimiz yükümlülüklere uymamak ve uyarı almasına rağmen aykırı davranmaya devam etmek de aynı şekilde cezanın cezaevine infazına neden olur. Bu nedenle hapis cezasının ertelenmesi kararı sürecinde mahkemenin verdiği kararın içeriği büyük önem taşır.

Adli para cezası da bir mahkumiyet hükmüdür ancak cezanın ertelenmesi kararına konu olmaz. Yani adli para cezası ertelenemez. Adli para cezasının ertelenmesi terim anlamı ile mümkündür ancak TCK 51 anlamında bir erteleme ve denetim süresi mümkün değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli para cezası hükmü için müsait olsa da cezanın ertelenmesi için mümkün değildir. Ancak adli para cezasının vadeye bağlanması vs. mümkündür. Bunun ayrıntıları için “adli para cezası” başlıklı yazımız inceleyebilirsiniz.

Cezanın ertelenmesi kararının sonucu olarak ceza hükmünün infaz edilmiş sayılacağından bahsettik. Bu nedenle ertelenmiş cezaların memuriyete etkisi suça ve cezasına göre değişir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48 hükmü memuriyete engel suç ve cezalara yer vermiştir. Buna göre kasten işlediği bir suçtan ötürü 1 yıl ve üzerinde bir hapis cezası almak memuriyeti engeller.

Ayrıca cezası önemli olmaksızın bazı suçlardan ötürü hapis cezası almak memuriyeti engeller. Hapis cezasının ertelenmesi kararı ile kişinin hapis yatmamış olması bu duruma mani değildir. Sonuç itibariyle o ceza infaz edilmiş sayılacağı için kişi memuriyet hakkını kaybeder.

Bu suçları şu şekilde sıralayabiliriz:

Sonuç olarak ertelenmiş cezalar memuriyete etki eder mi sorusuna verilmesi gereken cevap cezanın ve suçun niteliğine bağlı olarak değişir. Ancak temelde bu ertelenen cezalar infaz edilmiş sayıldığı için memuriyete etki eder.

Adli sicil kaydına, kişi hakkında hükmedilen mahkumiyet kararları işlenir. Ancak bu kayıtlar artık eskisi gibi sürekli kalmaz. Cezanın infaz edilmesi ile birlikte adli sicil kaydı silinmek durumundadır.

Dolayısıyla kişi hakkında ceza hükmü verildiği zaman bu durum adli sicil kaydına işlenir ancak denetim süresinin sonunda bu kayıt silinir. Tabi bunun için denetim süresinin yükümlülüklere uygun geçirilmesi gerekiyor.

Adli sicil kaydından silinen bilgiler arşiv kaydına geçirilir. Adli sicil kaydının ve arşiv kaydının silinmesi bazı özellikler taşır. Kişiler için oldukça önemli bir mesele olan adli sicil kaydı ile ilgili işlemler özenle takip edilmelidir. Bununla ilgili önemli ayrıntılara “adli sicil kaydı nasıl silinir” ve “arşiv kaydı nasıl silinir” başlıklı yazılarımızda değindik.

Hapis cezasının ertelenmesi kararına karşı itiraz ancak istinaf kanun yolu ile mümkündür. İstinaf incelemesini Bölge Adliye Mahkemeleri yapar. İstinaf incelemesi kararın yalnıza hukuka uygunluğunu denetlemez, ayrıca yeni hüküm kurar.

İstinaf sürecinin ardından somut olayın özelliklerine göre temyiz incelemesi aşamasına geçilebilir. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay önüne gelen kararı yalnızca hukuka uygunluk açısından denetler.

Ceza yargılamasında bir kişi hakkında ceza yahut güvenlik tedbiri kararı verilirse, yargılama giderleri bu kişiye yükletilir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 325 hükmünde yer alan bu kural hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hapis cezasının ertelenmesi kararları için de geçerlidir. Dolayısıyla mahkeme bir kişinin cezasını ertelerse bütün yargılama giderini bu kişiye ödetir.

İnfazın ertelenmesi, hükümlünün kişisel bazı problemlerinden ötürü hakkında hükmedilen cezanın ileri bir tarihe ertelenmesi anlamına gelir. Bu nedenlere örnek olarak; hamilelik, engelli olmak, bazı hastalıklara yakalanmış olmak vs. gösterilebilir.

İnfazın ertelenmesi, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu düzenlemelerinde yer almışken, hapis cezasının ertelenmesi Türk Ceza Kanununda yer almıştır. Cezanın ertelenmesi lafzen infazın ertelenmesi ile benzer anlamı taşısa da cezanın ertelenmesi ile cezanın denetimli bir şekilde dışarıda infaz edilmesi kastedilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile hapis cezasının ertelenmesi kararları birbirine çok benzer. Aynı şartlar altında verilen bu iki karar denetim süreci bakımından farklar taşır. Buna göre HAGB kararında 5 yıllık bir denetim süresi vardır.

HAGB kararı üzerine denetim süresinin yükümlülüklere uygun geçirilmesi durumunda kişi hakkında sanki hiç suç işlememiş gibi sonuç doğar. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere cezanın ertelenmesinde ceza infaz edilmiş gibi sonuç doğuyordu.

Dolayısıyla HAGB kararı, hapis cezasının ertelenmesi kararına göre daha avantajlı bir karardır. Mahkemenin HAGB veya cezanın ertelenmesi kararları arasında yaptığı tercih de çoğu zaman olayın işleyişindeki ağırlığa göre belirlenmektedir.

Ancak her iki karar da hapis cezasının infazını engeller. HAGB’nin konuya ilişkin kısımlarına burada değinmiş olsak ta daha ayrıntılı bilgi için “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yukarıda hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili önemli ayrıntılara değindik. TCK 51 düzenlemesinde yer alan bu karar türü, çoğu zaman kişi lehinize sonuç doğrusu. Ancak şartları ve sonuçları itibariyle bu kararın verilebilmesi için buna uygun ortam hazırlanması gerekir.

Yani ceza yargılaması süreci gelişigüzel akışına bırakılamaz. Aksi halde hiç istenmeyen sonuçlar doğabilir. Ceza yargılamasına bir şekilde muhatap olan kişinin hukuki yardım alması önem taşır. Bu bakımdan tecrübeli bir ceza avukatının kapısı çalınmalıdır.

Bu makale faydalı mıydı? (Geribildirimlerinizi dikkate alıyor ve yazımızı geliştiriyoruz)

3

İkinci kez ertelendi

Başa dön tuşu