EĞİTİM

Hangi Olay Haberdir?

Gazetecilikte, haber genellikle olay veya olayların hikâyesi şeklinde özetlenir

Hangi Olay Haberdir?

Wilbur Schramm , haber olay ilişkisinde haberin içindekine ve haberin niteliğine dikkat çeker: “Haber bir olay değildir. Olduktan sonra algılanabilecek bir olgudur. Olayla özdeş değil fakat olayın esas çerçevesi içinde tekrar kurulabilmesi hedefidir.” Gazeteciliğin temeli bilgi alma ve vermedir. Buna enformasyon da denmektedir. Gazetecilikte herhangi bir haberin oluşmasında enformasyon işlemi gerekmektedir

Haber unsurlarını toplamak haber alma iken; haber ulaştırma haber verme konumunda yer alır

Hangi Olay Haber Olarak Değer Kazanır? Her olay haber değildir

Hangi Olay Haberdir?

Bir olayın haber olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Ünlü gazeteci Lord Notecliffe ‘nin bilinen haber ölçütüne göre bir köpek adamı ısırırsa, bu haber değildir ama bir adam bir köpeği ısırırsa, bu olay bir haberdir. Haber ve Gerçek İlişkisi Olayların haberlerin hammaddesini oluşturduğunu söylemiştik. Buna ek olarak şunu söylemek gerekir: Haber olan olay, gerçek üzerine kuruludur

1920’li yıllarda Walter Lippmann , haber gerçek ilişkisini şu şekilde değerlendirir: “Haber ile gerçek aynı şey değildir

Haberin işlevi bir olayı iletmektir

Hangi Olay Haberdir?

Gerçeğin işlevi ise saklı kalmış olguları gün ışığına çıkararak ve bunların birbirleri arasındaki bağlantıyı kurarak, insanoğlunun iletişimine olanak tanımak için gerçeğin resmini yapabilmektir.” Sonuç olarak, haberin gerçekle olan ilişkisinde şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Haberde gerçek payı değişken olduğu için o laya ait gerçek tüm gerçekliğiyle haber haline getirilmeyebilir

Önemli olan gerçeğin kalıcı olması, haberlerin zamanla unutulup gitmemesidir. NeOldu.com / Özel Haber

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu