DİN

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

En’âm Suresi 59 ve Lokman Suresi 27

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Ayetlerde verilen mesajlar , günümüz toplumunu yönlendirmek için son derece önemli bilgiler içermektedir. İnsanların yanlış inanışları, bilmeden gerçek olmayan şeylere kanmalarına karşılık Allah’ın (c.c) ayetlerinde vurguladığı konulara dikkat etmek, kesinlikle insanın kurtuluşu adına önemli bir detaydır. Nitekim bu ayetlerde, “gayb” meselesi ve Allah’ın (c.c) ilmi ile ilgili bilgiler verilmektedir ve bu ayetlere göre hareket eden insanlar, kesinlikle başkalarından duydukları ile hareket edilmemesi bilincine sahip olurlar

En’âm Suresi 59 ve Lokman Suresi 27. Ayetlerde verilen mesajlar hakkında bilgi vermeye geçmeden önce ayetlere göz atalım. “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez

O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (En’âm Suresi 59) “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokmân Suresi 27) En’âm Suresi 59. Ayette Verilen Mesajlar “Gayb” kelime anlamı olarak “bilinmeyen, görünmeyen” anlamına gelir

Yani bir saniye sonrasında nelerin olacağını bilmek, gelecekte nasıl bir şeyin insanı beklediğini bilmek, insanın ne zaman öleceğini bilmek vs. hepsi gaybi bilgilerdir ve bu bilgileri ancak Allah bilebilir. Bir insanın ne zaman öleceğine, yarın başına nelerin gelebileceğine dair kimse bilgi veremez. Geçmişte, kehanetle uğraşan insanlar, yanlarına gelenlere birtakım bilgiler verdiklerini iddia ederlerdir

Günümüzde ise aynı özelliği “din istismarı” yapmak veya insanları kandırmak için kullanan kişiler vardır

Nitekim yakın zamanda medyada bununla ilgili çok sayıda habere tanık olduk

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Aslında insan, kendisine “rehber” olarak gönderilen Kur’an’ı Kerim ile daha yakın olursa, başkalarının söylediklerine kanmaz. En’âm Suresi 59. Ayette verilen mesajlar da aslında tam olarak bugünü anlatan mesajlardır. Allah (c.c) dışında görünmeyen bir şey hakkında bilgi sahibi olan hiçbir kimse yoktur. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de Hz. Muhammed’e (s.a.v) hitaben şöyle emredilmektedir; (Onlar): “Doğru iseniz bu tehdit ne zaman olacak?” diyorlar De ki: “(O’na ait) bilgi, Allah’ın yanındadır

Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” (MÜLK/25-26) Müşrikler, Peygamber efendimizin yanına gelecek, kıyametin ne zaman kopacağını sorarlardı. Peygamberimiz, insanları Allah’a ibadet edin, yoksa kıyamet gününün azabı sizin üzerinize olacak dediğinde, inanmak istemeyen insanlar biraz da alaycıl şekilde “o zaman kıyametin ne zaman kopacağını söyle!” derlerdi

Bunun üzerine Allah (c.c) Hz

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Muhammed’e (s.a.v) yeni bir ayet göndererek De ki: “(O’na ait) bilgi, Allah’ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” (Mülk-26) kendisinin bu konuda bilgi sahibi olmadığını söylemesini emretmektedir. En’âm Suresi 59. Ayette verilen mesajlar da bu ayeti tasdikleyen bir ayettir. Yani gaybı-bilinmeyeni ancak Allah bilir. Tüm bunların yanında ayette Allah’ın ilminin derinliğinden de söz edilmektedir

Burada biz Müslümanlar için önemli mesajlar vardır

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Bu mesajlar; Nerede olursak olalım, yaptığımız her şeyi Allah bilir ve görür, Allah’ın ilmi sadece görünenlerle sınırlı değil, insan olarak göremediğimiz her şeyi de görür, Biz insanlar, sadece gördüklerimizi veya bildiklerimizi biliriz. Ama Allah (c.c) karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Allah (c.c) yerin altında ne varsa bilir. Öyle ki karanlık bir mağarada, kapkara bir taşın üzerinde yürüyen karıncanın ayak seslerini de duyar, insanın yapmadığı sadece düşündüğü şeyleri de Allah bilir

Allah, kalplerde gizli olanı da açık olanı da bilendir

Lokman Suresi 27

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Ayette Verilen Mesajlar Bu ayet-i kerimede Allah’ın kudret ve gücünden, ilim ve hikmetinden bahsedilmektedir. Allah’ın ilmi sınırsızdır. Ayette de söylendiği gibi eğer tüm denizler bir araya gelip mürekkep olsa ve tüm ağaçlar bir araya gelip kalem olsalar bile yine de Allah’ın ilmi yanında eksik kalırlar. Bu ayette Allah’ın ilminin çokluğuna vurgu yapılırken sadece var olan deniz ve ağaçlardan söz edilmemektedir

“Arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah´ın sözleri (yazmakla) tükenmez” denmektedir. Yani yeryüzünden var olan tüm denizlere ek olarak yedi deniz daha gelse bile Allah’ın sözlerini yani hikmetlerini ve ilmini yazmaya güç getiremezler. Kur’an’ı Kerim’in tüm ayetlerinde insanlar için önemli bilgiler vardır

En’âm Suresi 59 ve Lokman Suresi 27

En’âm Suresi 59 Ve Lokmân Suresi 27. Ayetlerde Verilen Mesajlar?

Ayetlerde verilen mesajlar da yine insanların nasıl bir Rabbe iman ettiklerini anlatan mesajlarla doludur. Hz. İbrahim’e (a.s) “Senin Rabbin ne yapar?” diye soran Nemrut’a “Benim Rabbim, güneşi doğudan doğurur, batından batırır. O hem öldürür hem de diriltir” şeklinde cevap veren Hz. İbrahim (a.s) Allah’ın (c.c) güç ve kudretini en iyi şekilde açıklamıştır. Biz Müslümanlara düşen görev de aynı şekilde olup Allah’ın kudreti ve gücü hakkında zerre kadar şüpheye yer vermemiz gerekir

(

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu