EĞİTİM

Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Ekosistemde, canlı ve cansız varlıkların birbiri ile etkileşim halindedir

Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Canlı varlıklarla cansız varlıklar arasında madde alışverişine dayanan bir etkileşim bulunur. Bu da toplamda ekosistemin oluşmasını sağlar. Ekosistemi Oluşturan Cansız Varlıklar Nelerdir? Yukarıda açıkladığımız gibi ekosistemde bulunan canlı ve cansız varlıklar, birbirilerinde madde alışverişini sağlamak üzere etkileşimde bulunurlar. Ekosistemde bulunan cansız varlıklar şunlardır; Toprak Su Işık Sıcaklık İklim Hava Toprak : Milyonlarca yıllık bir süreç içinde büyük kaya kitlelerinin parçalanmasıyla oluşan toprak, yerkabuğunun en üst katmanına verilen isimdir

Canlı organizmalar, toprağın üzerinde ve altında yaşarlar. İçerisinde taş, kum, kil, mineral, tuz, su hava, mikro organizmalar ve canlı kalıntıları bulunmaktadır

Bu canlılar su ve mineral ihtiyaçlarını direkte olarak topraktan alırlar

Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Toprak da kendi arasında sınıfa ayrılır ve bitkilerin yaşamı için en ideal toprak çeşidi humuslu topraktır. Yapısında bitkilerin yaşamına dair birçok çeşitli mineraller bulunmaktadır. Su : 2 atomlu molekül olan su, canlıların en büyük yaşam kaynağıdır. Yeryüzünün ¾’ünü kaplayan su, akıcı, kararlı ve çözücü özelliklere sahiptir. Canlıların yaşamında önemli bir yere sahip olan su; sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım, fotosentez, beslenme gibi önemli konularda en büyük yaşam kaynağı olarak kabul edilir

Hücrelerin ortalama %75’ini suyun oluşturduğu düşünüldüğünde, canlı yaşamı için ne kadar önemli bir etken olduğu daha rahat anlaşılabilir. Işık : Fotosentez ile besinlerin üretilmesini sağlayan ışık, enerjisini doğrudan güneş enerjinin yayılmasından alır. Yağışların oluşmasında, yeryüzünün ısınmasında, rüzgârların oluşmasında ve iklimlerin belirlenmesinde önemli bir etken olan ışığın kaynağını direkt olarak aldığı güneş, yeryüzündeki dağılımı birbirinden farklıdır ve bölgelerde oluşan iklim değişikliğinin en büyük nedenidir

Sıcaklık : ışığın etkisiyle yeryüzünde oluşan ısının ortalama değerine “sıcaklık” adı verilir

Sıcaklık, çevredeki ısı miktarına göre azalır veya artar

Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Sıcaklık, canlı yaşamı için son derece önemlidir. Hücrelerdeki enzimatik reaksiyonlar belirli sıcaklıklarda gerçekleşir. İklim : Bir bölgede uzun süre uzun zaman boyunca etkileyen atmosfer şartlarına “iklim” adı verilir. İklim şartlarını oluşturan faktörler; ışıklanma, sıcaklık, nem, yağışlar ve rüzgarlanma dır. Yeryüzünden her bölgenin farklı bir iklimi vardır

bunu tetikleyen unsur, bölgenin ekvatora uzaklığı ve denizden olan yüksekliği ile uzaklığıdır. Hava : Atmosferi oluşturan gaz karışımlarının tümüne verilen isim havadır. Hava; oksijen, karbondioksit, azot, soygazlar, tozlar, mikroorganizmala r ve su buharı ile meydana gelir. Hava kirliliğinin oluşmasının nedeni, saydığımız bu gaz oranlarının değişime uğramasından kaynaklanmaktadır

Ekosistemi Oluşturan Canlı Varlıklar Ekosistemi oluşturan cansız varlıklar gibi bir de etkileşimin oluşabilmesi için var olan canlı varlıklar bulunmaktadır. Bunlar; Üretici canlılar Tüketici canlılar Ayrıştırıcı canlılar Üretici canlılar : fotosentezle organik besin üreten canlılara “üretici canlılar” adı verilir. Bunların en büyük görevi, tüketicilerin ihtiyaç duydukları besinlerin büyük bir kısmını üretmeleridir

Yeşil bitkiler, üretici canlılar sınıfında yer alır

Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Tüketici canlılar : ihtiyaç duyduğu besinleri, bitki ve hayvanlardan karşılayan canlılara “tüketici canlılar” adı verilir. Yeryüzünde en fazla tür sayısına sahip olan tüketici canlılar; etçil ve otçul olmak üzere iki bölümde incelenir. Ayrıştırıcı canlılar : bu canlı varlıklar, ölen canlı vücutları ile canlı atıklarını kullanırlar. Bu döngü sayesinde doğal temizliğin ve madde döngüsünün oluşmasını sağlarlar

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu