News

Dul ve yetimler, emekliler, gaziler, engelliler emlak vergisi ödeyecek mi? • Sonsöz Gazetesi

Dul ve yetimler, emekliler, gaziler, engelliler emlak vergisi ödeyecek mi? • Sonsöz Gazetesi

Bir yıl daha geçti ve yeni bir emlak vergisi dönemi geldi. Pandemi dolayısıyla alışkın olmadığımız bir yaşam biçimine alışmaya çalıştık. Bir çoğumuzun yaşamında ve çalışma hayatında beklenmedik değişiklikler ortaya çıktı. Covıd 19(Virüs) salgını nedeniyle yakınlarını kaybeden insanlarımız oldu.

Dul ve yetimler, emekliler, gaziler, engelliler emlak vergisi ödeyecek mi? • Sonsöz Gazetesi

Koşullarımız ağır ve kaybettiklerimizin çok olmasına rağmen kamusal görevlerimizi ve ödevlerimizi yerine getirmekten geri durmadık. Gelirini kaybeden insanlar vergilerin ödenmesinde zorluklar çekmektedirler. Emlak vergilerinin ertelenmesi beklentisi vatandaşlarda bir umut olarak beklenmektedir Ancak bu makale yazıldığı saatlerde emlak vergisinin ertelenmesi beklentisi henüz devleti yönetenler tarafından karşılanmamıştı.

Emlak vergisi denilince ilk akla gelen ve yaygın olarak şehirlerde, Bina vergileri gelmektedir. Bu nedenle burada bina vergisi konusunu ele alacağım.

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar emlak vergisi kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği (iştirak) mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 oldu, emlak vergisi yeniden değerleme oranı olarak ise bu rakamın yarısının, yani yüzde 4,555 rakamının uygulanacağı Emlak Vergisi Genel Tebliğ ile yayınlandı.

Buna göre yeni yayınlanan tebliğe göre 2021 yılında emlak vergisi tutarları yüzde (9.11 / 2=4,555) oranında artış gösterdi. 2020 yılında 100.000 lira emlak vergisi değeri üzerinden vergi ödeyen kişiler bu sene yüzde 4,555 oranında artış göstererek 104,000 lira emlak değeri üzerinden ödeme yapacaklardır. (1.000 TL ye kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır.)ÖRNEK 1: Mükellef (A) Ankara ili, Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 yılında satın almıştır. 2020 yılı emlak vergi değeri 250.000,00 TL olan meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıda adı geçen kişilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerinde emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanıyor. Yani bu kişilerden emlak vergisi alınmıyor.Emlak vergisi alınmayan kişiler kimlerdir. Bunları sıraladığımızda;Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,EmeklilerHiçbir geliri olmayanlarEngellilerGazilerŞehitlerin dul ve yetimleriBurada sayılan kişiler bina vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için, sosyal güvenlik kurumu dışında kendileri için tanımlanmış veya başka bir ücret geliri veya ticari ve benzeri gelir elde etmemelidirler. Aynı zamanda bu kişilerin birden fazla binada pay sahibi olmaması da gereklidir.

Emekli olan evli bir çiftin, oturdukları bir evleri var, aynı zamanda birde yazlıkları var ise, sadece birinden, ikametgâhlarının olduğu evin emlak vergisinden yararlanabilirler. Karı ve Koca’nın ayrı ayrı evleri olduğu halde sadece birinin evinde oturan karı, koca diğerini de kiraya vermişler ise sadece birinden yararlanabilirler. Kiracı evi boşalttıktan sonra ev boş kalır ise bu evden de yaralanabilirler.

İştirak halinde olan bir evden paylarına düşen tutar üzerinden yararlanabilir. Ancak evin metre kare büyüklüğü 200 metreyi geçmemelidir. Örneğin 250 metre olan bir evde yüzde 50 paya sahip olan bir emekli bu ev için emlak vergisi indiriminden yararlanamaz.

Emekliler ile birlikte bu koşulları sağlayan dul, yetim ve gazilerde aynı koşulları taşımaları halinde emlak vergisi indiriminden yararlanabilirler.

Salgın nedeniyle birçok insan işsiz kaldı ve herhangi bir geliri kalmadı. Emlak vergisi muafiyet şartları arasında kişinin aylık düzenli geliri olup olmadığı da dikkate alınıyor. Kişinin gelirinin olmaması durumunda bunu belgelemesi şartı ile emlak vergisi muafiyeti hakkı bulunuyor. Bu kişilerin, ücret, ticari, sınai veya mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, gayrimenkul geliri vb. hiçbir gelirinin bulunmaması gerekiyor. Menkul sermaye iratları için belirlenen ve emekliler için uygulanan sınır (2020 için 49 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi gelir varsa sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanılamıyor) bu kişiler için de geçerli.

Emlak vergisi her yılın Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki taksitte ödenebilmektedir.Emlak vergisinden yararlanabilmek için belediyelere emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilmesi gerekir, uygun bulunanlar bu hakkı kullanabilirler.

Muafiyet Dilekçesi Örneği;

Referans

Dul ve yetimler, emekliler, gaziler, engelliler emlak vergisi ödeyecek mi? • Sonsöz Gazetesi
sonsoz.com.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu