Magazin

TİMREPORT 150 by Turkish Exporters Assembly

TİMREPORT 150 by Turkish Exporters Assembly

Read TİMREPORT 150 by Turkish Exporters Assembly on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here!

TİMREPORT 150 by Turkish Exporters Assembly

Advertisement

Published on Aug 2, 2017

No description

Turkish Exporters Assembly

Follow this publisher – current follower count:79

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

“Diyarbakırdaki STKların bir araya gelmesi şart!”

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran ile bir röportaj gerçekleştirdik.

“Diyarbakırdaki STKların bir araya gelmesi şart!”

Fatih SURUÇ

MÜCADELE HABER– Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran, tekstilin Diyarbakır’da stratejik bir sektör olduğunu belirterek,  kentin kalkınmasında ciddi bir katkısı olacağını söyledi. Diyarbakır’ın gelişip kalkınması için yerel yöneticilerin yanı sıra özellikle de STK’ların bir araya gelmesinin şart olduğunu dile getiren Dalkıran, “STK’lar, bu kente ideolojik olarak bakmamalı, temel amaçlarının hizmet olmalı. Kentin ekonomik ve istihdamına katkıda bulunması gerekiyor. İnsanların evlerine ekmek götüremiyorlarsa bunun birinci sebebi bu kentin STK’larıdır, yani bizleriz. Buna çözüm bulamıyorsak o zaman bu kentte yöneticilik yapmamamız gerekiyor.” dedi.

GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır’da işsizlik ve ekonomik sorunlara dikkat çekti. Diyarbakır’ın temel sorununun işsizlik olduğunu kaydeden Dalkıran, 1 yıla kadar 20 bin istihdam hedeflediklerini belirtti. Diyarbakır’ı tekstil ve moda merkezi yapmayı amaçladıklarını söyleyen Dalkıran, “Diyarbakır’da en fazla ihracat yapan 2 sektörümüz var. Bunlardan bir tanesi mermer, ikincisi ise gıdadır. Şu anda kent içerisinde tekstil faaliyetleri yeni yeni gelişiyor. Tekstil sektörü önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Diyarbakır’ın ekonomisine, kentin ihracatına, yani tamamını kapsayabilecek bir noktadadır. Mermer ve gıdayı katlayabilecek bir noktaya gelmesini bekliyoruz.” Diye konuştu.

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Dalkıran, gazetemizin sorularını şöyle yanıtladı:

Mücadele HaberGüneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği’ni tanıyabilir miyiz? 

Mehmet Dalkıran: GÜNTİAD, 2011 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Bugün aktif olarak 118 üyesi ve yaklaşık 11 bin çalışanı ile sadece Diyarbakır’ın değil bölgede en fazla istihdam sağlayan dernek olmuştur. Aynı zaman da Diyarbakır’da kurulan Tekstil OSB’nin de ortağıdır.

“DİYARBAKIR’DA ORTALAMA 1 MİLYON ADET ÜRÜN YAPILIYOR” 

Mücadele Haber: GÜNTİAD’ın çalışmaları nelerdir? 

Mehmet Dalkıran: Diyarbakır’da 118 üyemiz içerisinde yaklaşık 40 tane markamız var. GÜNTİAD’ın öncelikle üyeleri iplik, tekstil, aksesuar üretimlerinin yanı sıra kendi markaların veya dünya çapında markaların iç giyimin elde konfeksiyon üretimini yapıyor. Ayrıca üyelerimizin günlük ortalama Diyarbakır’da şu an için ortalama 1 milyon adet ürün yapılıyor. Derneklerin olma sebebi aslında iletişimi sağlamak firmaların kurumsallaşması ve markalaşması için alt yapı oluşturmak. Kentimizi tekstil ve moda merkezi haline getirmek kendi markalarını hem yurt içinde hem de yurt dışında görünür kılmak.

“DİYARBAKIR 1920’Lİ YILLARDA EN BÜYÜK EKONOMİ ALANINDA YER ALIYORDU”

Mücadele Haber: Diyarbakır’ı ekonomik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Mehmet Dalkıran: Diyarbakır’ın ekonomik durumu da Türkiye ortalamasına baktığımız zaman maalesef Diyarbakır ekonomik olarak çok geri oysa 1920’li yıllara baktığımız zaman en büyük ekonomi alanında yer alıyordu. Mesela şu an TUİK rakamlarına baktığımız zaman kentin nüfusu 2 milyona yaklaşıyor. 0-24 yaş arası yaklaşık 900 bin civarında genç var. Bu anlamda çok ciddi bir işsizlikte söz konusu.

“TARIMDA DİYARBAKIR 13. SIRDA YER ALIYOR”

Türkiye içindeki tarımsal boyutu çok fazla mesela burada Diyarbakır 13. Sırda yer alıyor ama maalesef kuraklıktan kaynaklı çiftçilerimiz zor durumda doğal olarak kentin ekonomisini ciddi bir şeklide etkilemiş durumda.

“İSTANBUL’DAN YAKLAŞIK 30 FİRMA KENTİMİZE YATIRIM YAPTI”

Sanayinin bölge ekonomisi içindeki yerine baktığımız zaman ise Türkiye ekonomisinin oldukça altında bunun nedeni Diyarbakır’da imalat sayısının ve üretiminin çok az olduğundan kaynaklı yani bugün Antep gibi illere baktığımız zaman 12. OSB’sini kurdu ve Diyarbakır’a baktığımız zaman daha yeni bir OSB’sini kurdu. Türkiye’nin imalat sanayi payı %18.3 iken Diyarbakır’da 4.5 oranında üretim bakımından 81 il içerisinde 38. Sırada yer alıyor. Oysa Türkiye’nin en büyük 10. Kenti bunlar içerisinde bulunmasına rağmen imalat sanayisi üretiminin çok düşük olması bölgemizin doğal olarak yoksulluk ve gelir sıkıntısı yaşamasına neden oluyor. Son yıllarda bölgemizde tekstil anlamında ciddi yatırımlar oldu. OSB’nin kurulması ile birlikte kentimize daha önce İstanbul’da bulunan yaklaşık 30 firma kentimize yatırım yaptı.

“TEKSTİL, DİYARBAKIR’DA STRATEJİK BİR SEKTÖR”

Diyarbakır’a tekstil kentin kurulması ile birlikte sadece birinci etap için ön gördüğümüz istihdam sayısı yaklaşık 20 bin kişi dolasıyla bu anlamda önümüzdeki yıllarda tekstil şu an da Diyarbakır’da stratejik bir sektör hem kentin kalkınmasında hem de bu anlamda ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum, tamamlanması açısından söylüyorum. Diyarbakır’da tekstil olarak baktığımız zaman 2-5 arasında marka görünüyor oysa tekstilin birçok alanında perdeden tutun iç giyime kadar mesela şu an İspanya’ya kendi markamızdan kot veriyoruz.

“DİYARBAKIR’IN TEMEL SORUNU İŞSİZLİKTİR”

Mücadele Haber: Diyarbakır’ın önemli sorunları olarak neleri görüyorsunuz ve sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir?  

Mehmet Dalkıran: Diyarbakır’ın temel sorunu işsizliktir. Bunu içinde yatırımların yapılması gerekiyor. Sanayinin altyapısının oluşturulması gerekiyor. Bana göre kentin STK’larının bir araya gelmemesini de sorun olarak görüyorum.Diyarbakır’ın sorunları ve gelecekle ilgili yapılması gerekenleri konuşup tartışılması gerekiyor. Kişilerin düşüncesine bakmaksızın kentin çıkarını ön plana çıkartmak gerekiyor. Bugün Diyarbakır’da insanlar aç yatıyorlarsa bu kentin STK’lar ve yerel yöneticilerinin rahat olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu kentin gelişimi için kişinin hangi partiden olduğuna bakmaktan ziyade kimin bu kente ne kattığı önemlidir.

“PARTİ DÜŞÜNCELERİNE BAKMAKSIZIN KENTİN ÇIKARINI KONUŞABİLMELİYİZ”

Bizim bu kentte bir araya gelmeliyiz. Konuşup tartışabilmeliyiz ve bu kenti kalkındırma adına neler yapabiliriz diye konuşmamız gerekiyor. Parti düşüncelerine bakmaksızın kentin çıkarını konuşabilmeliyiz. Diyarbakır’ın bu kadar geri kalmasına ve ekonomik anlamaza zor duruma olmasına sebep olan tek şey siyasettir. Özellikle STK’ların siyaset üstü olması gerekiyor. STK’ların bu kenti ideolojik olarak bakmamaları gerekiyor. Temel amaçlarının hizmet olması gerekiyor. Kentin ekonomik ve istihdamına katkıda bulunması gerekiyor. İnsanların evlerine ekmek götüremiyorlarsa bunun birinci sebebi bu kentin STK’larıdır, yani bizleriz. Buna çözüm bulamıyorsak o zaman bu kentte yöneticilik yapmamamız gerekiyor.  

“DİYARBAKIR’IN KALKINMASI, SANAYİLEŞMESİ GEREKİYOR” 

Diyarbakır batıdan bakıldığı zaman sadece siyasetle anılıyor. Evet, siyasi yönü çok ağır bir kenttir. Ama aynı zamanda Diyarbakır’ın kalkınması, sanayileşmesi gerekiyor. Yatırımcıların gelip yatırım yapması gerekiyor. Ve bunu gönül rahatlığıyla yapması gerekiyor.  

“DİYARBAKIR’DA EN FAZLA İHRACAT YAPAN 2 SEKTÖRÜMÜZ VAR”

Mücadele Haber: Diyarbakır’da tekstil durumu hangi noktada, kentin ekonomisine nasıl bir yarar sağlıyor?  

Mehmet Dalkıran: Diyarbakır’da en fazla ihracat yapan 2 sektörümüz var. Bunlardan bir tanesi mermer, ikincisi ise gıdadır. Şu anda kent içerisinde tekstil faaliyetleri yeni yeni gelişiyor. Tekstil sektörü önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Diyarbakır’ın ekonomisine, kentin ihracatına, yani tamamını kapsayabilecek bir noktadadır. Mermer ve gıdayı katlayabilecek bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla tekstil emek isteyen bir sektördür. Dolayısıyla hem kentin ekonomisine çok büyük katkısı olacak, aynı zamanda kentin istihdamına katkı olacaktır.

“BİRİNCİ HEDEFİMİZ 20 BİN İSTİHDAM”

Birinci hedefimiz 20 bin kişi. Bir yıl sonra bahsettiğim rakamlar umarım ki gerçekleşir. Bizim OSB’de bugüne kadar çalışan kişi 10 bindir, bunun 5 bin civarı tekstildir. OSB’de 2 etap var. Birinci etabında 129 hektarlık bir alan, bu alanda 8 tane fabrikada yaklaşık bin kişi çalışmaya başladı. 26 tane firmamızın da fabrikaları bitmek üzere. Yılsonuna kadar yüzde 80’in geçiyor olması. Dolayısıyla bu hedefimiz bir sonraki yaza yüzde 80’in bu sayıya gelebileceğini düşünüyoruz. İkinci etabımız 189 hektarlık bir alan. 1810 dönümlük bir alan. Bu birinci etabımızın doluluk oranına istinaden orada bütün her şeyi hazır. Biz birinci etabı doldurup ikinci etaba geçmek istiyoruz. Bu arada tekstil kent bir ilktir. Türkiye’de birçok tekstil kent vardır ama iktisat olarak bu tektir. Dolayısıyla hükümetin de büyük bir değeri söz konusudur. Bu durum da bizim elimizi güçlendiriyor. Şu anda doğal gaz hariç bütün her şey bitmiş durumdadır. Sadece firmalarımızın başlaması söz konusudur. Birinci etabın da yüzde 60’ı tamamlanmış durumdadır. Bizim ise öngördüğümüz yüzde 80’inin inşaatında bitimin olmasıdır. İkinci etap, birinci etaptan daha büyük. Orası için firmalarımız başvurular yapıyorlar. Tekstil konusunda pandemi engel olmadı.

“KENTİMİZİ TEKSTİL VE MODA MERKEZİ YAPMAYI AMAÇLIYORUZ”

Mücadele Haber: GÜNTİAD’ın hedefleri nelerdir?  

Mehmet Dalkıran: GÜNTİAD’ın hedefi her bir yatırımcımızın ve Pazar gücünün kurulup bağlantılarının oluşması, Ortadoğu’da da görüşmelerimiz devam ederek bu marka gücünün ve pazar sayısının artmasını sağlayabilmek, buna ön ayak olabilmektir. Çünkü pandemi süreci tüm dünyayı etkiledi, sektörümüzü de etkiledi ama biz hedeflerimizi sürdüreceğiz, şu andaki 40 markamızla da yetinmemektir gayemiz. Aynı zamanda her birimizin kendi markasını oluşturup, hem iç hem de dışarıda kendi marka zincirimizi oluşturmak, hem de global markaları kentimize çekmektir. Kısacası kentimizi tekstil ve moda merkezi yapmayı amaçlıyoruz. Bu anlamıyla sloganımızda var, bizim bölgemiz en büyük pamuğun yetiştiği ikinci şehirdir. Biz Diyarbakır’da üretilen pamuğun, ipliğin ve örgünün, “Topraktan podyuma” diye adlandırdığımız sloganla tekstil ile ilgili hiçbir kente ihtiyaç duymadan satış kanallarına girip Diyarbakır’da organize etmektir. Kentimize ekonomik anlamda katkıda olmak istiyoruz. Bir de şöyle bir çalışmamız var, Tekstil OSB firmamıza yatırım yapan herkesin orada bir mağazasının olması, Elazığ yolunun kenarında. Buradaki amacımız hem Diyarbakırlı hem de bölge insanı Diyarbakır’da ne üretildiğini görecek. Bu da markalaşmayı teşvik edecektir. Bu durum Avrupa merkezlerinde bulunur.  

Mücadele Haber: Diyarbakır’a özgü hangi ürünler dışarıya gönderiliyor? 

Mehmet Dalkıran: Şu an mesela iç giyimden tutun perdeye kadar gidiyor ulusal anlamda da uluslararası anlamda da Diyarbakır markaları var. Bizim bir üyemizin şu an da mesela Türkiye’nin birçok alanında bayilikleri olması ile birlikte Almanya’da da yerini açtı. Başka bir üyemiz Moskov’da da yerini açtı. Hemen komşumuz olan Irak’a da ürünler veriyoruz biz. El tekstili bugün Diyarbakır’da rekabet edebilecek durumda.

“KENTTE AÇ YATAN İNSANLARDAN KENDİMİZİ SORUMLU TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Mücadele Haber: Son olarak eklemek istediğiniz? 

Mehmet Dalkıran: Diyarbakır için hepimizin el ele verip kenti kalkınması, kentte aç yatan insanlardan kendimizi sorumlu tutmamız gerekiyor. Gençlerimizi istihdama katmamız gerekiyor. Dolayısıyla düşünce ayırt etmeksizin ben burada yöneticiysem hizmet etmem gerekiyor. Umarım yönetici arkadaşlarımızın tamamı Özellikle STK başkanları, yöneticileri, aynı zamanda kentin bürokrasisi, idarecileri bu anlayışla yaklaşır ve el ele verirsek Diyarbakır’ın çok kısa bir süre içerisinde çok daha farklı bir şeklide anılacağını, üretim, istihdam, sanayi noktasında gelişen ve isminden bahsedilen bir kent olacağına inanıyorum.

Tekstilcilerin Diyarbakır çıkarması: Hedef topraktan podyuma Diyarbakır ı tekstil ve modanın merkezi haline getirmek

Başa dön tuşu