SÖZLER

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Bilim ile ilgili sözler içeriği güzel sözler kategorisinde en çok okunan sözler arasında bulunmaktadır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Tıpkı anlamlı sözler içeriğinde olduğu gibi sosyal medya hesaplarından en güzel Albert Einstein sözleri , İbn-i Sina bilim sözleri , etkileyici sözleri paylaşabilirsiniz. Bilim İle İlgili Sözler Bilim ile ilgili söylenmiş en etkileyici 10 söz. 1. İlim ile meşgul iken uyumak, cahil olarak namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Hz. Muhammed 2

Bilim fikirlerin dramıdır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

(Albert Einstein) 3. Toplum hep genç kalır, bilim ise yaşlanır. (Delbrück) 4. Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. Bilcell Murtaza 5

Bilimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Hacı Bektaş-ı Veli 6. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. – İbni Sina 7. Bilim, bir bilgi birikiminden çok daha fazla düşünmenin bir yoludur. Carl sagan 8. İlim maldan daha hayırlıdır malı sen korursun ilim seni korur mal harcamakla biter ilim paylaşmakla artar. – Hz

Ali (r.a.) 9

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır. Hz.Ali 10. Eğer bir gün benim sözlerim bilim ile ters düşerse bilimi seçin. – Mustafa Kemal Atatürk Bilim İle İlgili Sözler 2020 – Bilim İnsanlarının En Güzel Sözleri İlim, Çin’de de olsa gidiniz. Hz

Ali İlim harcandıkça artar, mal harcandıkça azalır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Hz. Ali Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir. Bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez. Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil, bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir

– Sir William Bragg Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir. Beethoven Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Edebali Bilim aklın ışığıdır. (Azerbaycan Atasözü) Bilim fikirlerin dramıdır. (Albert Einstein) Bilim; akbabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalın mayan ve paylaşılınca azalmayan yegane servettir

Bhartrihari Bilim bize gerçeği vaat eder

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Barışı ya da mutluluğu vaat etmez. M.Esat Erişirgil Bilim, coşku ve batıl inanç zehirinin en büyük panzehiridir. Adam Smith Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. Söz konusu bilimse, binlercesinin otoritesi, tek bir kişinin mantıklamasından değerli değildir. Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır

Çünkü tarih de hayattır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. – Mustafa Kemal Atatürk Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. – Mustafa Kemal Atatürk Bilim insanının arzuları ve zaafları olmamalı, bir nevi taş gibi bir kalbi olmalı. – Charles Darwin Bilimsel gücümüz, manevi gücümüzün önüne geçti

Güdümlü füzelerimiz, ve güdümsüz insanlarımız var

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

– Martin Luther King Jr Toplum hep genç kalır, bilim ise yaşlanır. (Delbrück) Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. (Fuzuli) Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. (John Billush) Günümüz insanlarına gerçek, kendini yalnız ilim yoluyla kabul ettirebilir. İlim dünyayı değiştirmiştir, o insanlığın geçirdiği en büyük inkılâpların başlıca sebebidir. Bilimde önemli olan şey, onlar hakkında düşünmenin yeni yollarını keşfetmek için yeni gerçekler elde etmek değildir

William Lawrence Bragg Bilim, bu neslin aptallığının, son neslin dehasının ulaştığı noktanın ötesine geçebileceği herhangi bir disiplindir. Max Gluckman İlim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir

Bilim, ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

– Aristoteles Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. Sigmund Freud Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. Bilcell Murtaza Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur

Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır. Gerçek dünyada gerçek şiir var. Bilim gerçeğin şiiridir. Bilim en büyük keşifleri her zaman bizi evren ve onun içindeki yerimiz hakkındaki inançlarımızı yeniden düşünmeye zorlayandır. Robert L. Park Bilim, kişinin geçici rızasını alıkoymayacak kadar makul bir dereceye kadar doğrulandığı şeylerin hepsidir

Stephen Jay Gould Bilim, problem çözme eyleminde, daha fazlasını yaratır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Abraham Flexner Bilim, en altta, gerçekten anti entelektüeldir. Her zaman saf nedeni rahatsız eder ve nesnel gerçeğin üretimini ister. Henry Louis Mencken İlim, akrabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşınca, azalmayan yegane servettir. Az ilimle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır. İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez

Bilim, bir bilgi birikiminden çok daha fazla düşünmenin bir yoludur

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Carl sagan Bilim, bizi kafa karışıklığından anlayışa götüren bir süreçtir. Brian Greene Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. Sigmund Freud Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. Bilcell Murtaza Her bilimsel gerçek, üç aşamadan geçer. İlki, insanlar onun Kutsal Kitap ile çeliştiğini söyler

Sonra daha önce zaten keşfedilmiş olduğunu söylerler

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Son olarak da ona zaten inandıklarını söylerler. Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. Albert Einstein Eğer bir gün benim sözlerim bilim ile ters düşerse bilimi seçin. – Mustafa Kemal Atatürk İki tür insan daima açtır, biri bilimi arayan, diğeri de parayı. – Yusuf İslam Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. – Albert Einstein Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır

– Albert Einstein Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir. – Albert Einstein Bilim bize gerçeği vaad eder barışı ya da mutluluğu değil. Gustave Le Bon İnsanın bilmediği bir şey için, bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Abdullah bin Mesud Bilim, ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir

Bernard Shaw Bilimin ahlaki sınırları yoktur denemez

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Çünkü bilim, gerçekleri söylemekle ilgilenir ve bu da ciddi bir ahlaki sınırdır. En büyük icatlar, en büyük keşifler, bilimlere en derin bir şekilde yenilikler getiren çalışmalar ve uygarlığın en görkemli anıtları, maddi kâr peşinde koşmanın dünyaya ve insanlığa getirdiği hediyeler değildir. Tam tersine, bütün bunlar sahiplerinin maddi mutlulukta gözlerinin olmayışından kaynaklanmaktadır

Bilim İle İlgili Kısa Özlü Sözler Bilim gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. Hacı Bektaş-i Veli Bilim bütün dünyanın malıdır, ulusların sınırlarını tanımaz

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Albert Einstein Bilim tüm başarılarını hayale borçludur. (Emerson) Bilim anlamaktan başka bir şey değildir. (Platon) Bilim neden, amel ise sonuçtur. (Nasîrüddin Tûsî) Her kesin bilim tahminlere dayanıyor. (Russell) Bilim, gerçeği bilmektir. (Mustafa Kemal Atatürk) Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. Goethe Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi

Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir. – Albert Einstein Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. – Albert Einstein Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. – İbni Sina Bir zaman gelecektir ki, bilim hayali geçecek

(Jules Verne) Bütün bilimlerin temeli eğitimle oluşturulur

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

(Ebu Turhan) Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. (Sigmund Freud) En zor bilim, kendini bilmektir. (Miguel de Unamuno) Herhangi bir bilimin anahtarı soru işaretidir. (Honoré de Balzac) Zevklerin en güzeli bilimden alınan zevktir. (Samuel Smiles) İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır. Hacı Bektaş-ı Veli Az ilimle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır

Ebu Hanife Bilim bize gerçeği vaad eder barışı ya da mutluluğu değil

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Gustave Le Bon Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. (Hacı Bektaş-ı Veli) Bilim ya fiziktir, ya da pul toplamaktır. (Ernest Rutherford) Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır. (G. Henry Lewes) Kozmosun kendisini tanımasının bir yoluyuz. Carl Sagan İcat etmek için iyi bir hayal gücüne ve bir hurda yığınına ihtiyacınız var. Thomas A. Edison Denemeniz istatistik gerektiriyorsa, daha iyi bir deneme yapmış olmanız gerekir

Ernest Rutherford İlim servetten daha kıymetlidir; çünkü serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur

Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Adalet olmadan bilgi, ilim değil kurnazlıktır. – Eflatun (Platon) Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir. Bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez. – Bertrand Russell Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz

– Carl Sagan Eğer bu dünya bir gün kıtlık ve sefalet yaşarsa biz insanları din değil, bilim kurtaracak. – Celal Şengör İnsanın bilmediği bir şey için, bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Abdullah bin Mesud Bilim, ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir. Bernard Shaw Bilim ahlaksız bir adamın elinde kötülük yapmak için güçlü bir silahtır

Denis Fonvizin Bilimlerin en zoru da yaşamı iyi yaşamasını bilmektir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

(Montaigne) Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. (Goethe) Bilim organize edilmiş bilgi, bilgiler de organize edilmiş hayattır. Immanuel Kant İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. Ebu Yusuf Günümüz insanlarına gerçek, kendini yalnız ilim yoluyla kabul ettirebilir. Alexis Carrel Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir

Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Uçamayanlar ise tavuk olur… ‘Tavuk toplum’, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz! – Charles Darwin İnsanın doğası gereği elimizde olan yegane bilimdir. Yine de bugüne kadar en fazla ihmal edilmiş olandır. – David Hume İlim öğrenilen değil yaşanandır, yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. Bilim organize edilmiş bilgi, bilgiler de organize edilmiş hayattır

Bilim Adamlarının En Güzel Sözleri Bilim bize gerçeği yahut, hiç olmazsa zekamızca anlaşılması mümkün münasebetleri öğretmeyi vaadetti

Bilim bize hiçbir zaman ne barış, ne de saadet getireceğini vadetmedi

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

– Gustave Le Bon Bilim her zaman ‘laboratuvarda yapılan kontrollü deneyler sonucu elde edilen bilgiler bütünü’ olarak, yanlış anlaşılmıştır. Bilim aslında çok daha geniştir: Evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur. – Jared Diamond Bilimin dinle ortak bir iddiası vardır: Kökenlerle, yaşamın doğasıyla ve evrenle ilgili derin soruları yanıtlayabilmek. Ama benzerlik burada sona erer

Bilimsel inançlar delillerle desteklenir ve bunlarla bir sonuç elde edilir

Mitler ve inançlar ise delillerle desteklenmez ve bir sonuca götürmez

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

– Richard Dawkins İlimle geçen bir gece ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. Hz. Muhammed s.a.v İlim öğrenilen değil yaşanandır, yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. İmam-ı Şafii Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz. Ali Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır

Seneca Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

G.Henry Lewes Bilim düzeni, bilgidir. Spencer Bilim,gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. Hacı Bektaş-ı Veli Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. John Billush Bir deney, bilimin Doğa’ya verdiği bir sorudur ve bir ölçüm Doğa’nın cevabının kaydıdır. Max Planck Bilim, hayal gücüne klasiklerden çok daha fazla uyarıcıdır. JBS Haldane Doğanın kara delikleri, evrendeki en mükemmel makroskobik nesnelerdir: yapılarındaki tek unsur uzay ve zaman kavramlarımızdır

Subrahmanyan Çadrasekhar Filozoflar, bilim için kesinlikle neyin gerekli olduğu konusunda çok şey söylüyorlar ve her zaman, görüldüğü kadarıyla saf ve muhtemelen yanlıştır. Richard Feynman Bilimde önemli olan şey, onlar hakkında düşünmenin yeni yollarını keşfetmek için yeni gerçekler elde etmek değildir. Sir William Bragg Bilim iyi zamanlarda servet kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir

Aristo İlim dünyayı değiştirmiştir, o insanlığın geçirdiği en büyük inkılâpların başlıca sebebidir. Alexis Carrel İlim ile meşgul iken uyumak, cahil olarak namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Hz

Muhammed İlim, ilim bilmektir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen, bu nice okumaktır. – Yunus Emre Edep ehli ilimden hali olmaz, edepsiz ilim okuyan alim olmaz. – Yunus Emre İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. – Hacı Bektaş-i Veli İnsanlar hayret etmeyi severler, ilmin tohumu da budur. Ralph Waldo Emerson Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır

Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur… ‘Tavuk toplum’, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz! Bugünkü Batı uygarlığının mayası eski Yunan bilim ve felsefesidir

Temeli nedir bu bilim ve felsefenin? İnsan aklını; sormakla bilmek, anlamak, açıklamak ve yorumlamakla hür kılmak

Alimlerin ruhu bilim tapınağında sonsuz yaşama kavuşur

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

(Ebu Turhan) Bilim ancak iyi niyetli insanların elinde olduğunda faydalı olur. (Sokrates) Yalnız bilim insanlığı gerçeğe, adalete ve mutluluğa götürebilir. (Émile Zola) Bilim insanın tacı, zenginlik ise boğazdan sarkan kolyedir. (Giovanni Vico) Bilimde gurur olmaz, aksi halde gerçekler yok olur. (Henry Calderwood) Bilim İle İlgili Etkileyici Sözler Bilimler kitapları değil, kitaplar bilimleri takip etmelidir

(F

Bacon) Bilim için akıl, akıl için vicdan gerekir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

İman, aklın ve vicdanın doğrusudur. Konfüçyus Bilim ne amaçlar yaratabilir ne de bunları insanlara benimsetebilir; olsa olsa, son amaç bir takım araçlar sağlayabilir ancak. A.Einstein Bilim sadece gerçeği aramaktır, onu bulmak değil. Cüneyt Ülsever Bilim, şimdiye kadar başarı kazanmış bir takım reçetelerin ürünüdür. Paul Valéry Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku; klâsik edebiyat, yeni edebiyattır

Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Emerson Bilim sadece gerçeği aramaktır, onu bulmak değil. (Cüneyt Ülsever) En gerekli ve en büyük bilim, bizi umutlandıran bilimdir. (Mohammed Hecazi) Bilim organize edilmiş bilgi, bilgiler de organize edilmiş hayattır. (Immanuel Kant) İlim maldan daha hayırlıdır malı sen korursun ilim seni korur mal harcamakla biter ilim paylaşmakla artar. – Hz. Ali (r.a.) İnsanların en mutlusu kalbi ilimle dolu ve bedeni sabırla süslü olup elindeki ile yetinen kişidir

– Süfyan-ı Sevri İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet. Her şeyin en büyüğü ilim ve bilimdir. Çünkü ilim ile Hakk’a yol bulunur, bilim ile halka tahammül edilir. – Hz. Ali (r.a.) İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir

– İbn-i Mesud Gerçek ilim sanatla kendini gösterir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Sanat adına, ortaya herhangi bir eser koyamamış birinin, çok fazla bir şey bileceği de söylenemez. Bilimi, bugünkü bilimin dar çerçevesinden çıkarıp bilim üstüne getirdiğimiz an, tam bilim olur. Sanki sonsuza kadar yaşayacakmış gibi ilim öğrenin, sanki yarın ölecekmiş gibi yaşayın. İlme karşı duyduğumuz ilgi, öyle bir susuzluğa benzer ki içtikçe daha fazla susarız

Bilim, gerçekliğin şiiridir. Richard dawkins Tüm bilim, günlük düşüncenin geliştirilmesinden başka bir şey değildir

Albert Einstein Gerçek ilim sanatla kendini gösterir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Sanat adına, ortaya herhangi bir eser koyamamış birinin, çok fazla bir şey bileceği de söylenemez. Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır. Çünkü tarih de hayattır. Bilim, doğrudan deney üzerine kurulmuş ifadelerden oluşan bir sistemdir ve deneysel doğrulama yolu ile denetlenir. Bilimde doğrulama, tekli ifadeler değil bu tür ifadelerin bütün bir sistemi ya da bir alt sistemidir

Her bilimsel gerçek, üç aşamadan geçer

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

İlki, insanlar onun Kutsal Kitap ile çeliştiğini söyler. Sonra daha önce zaten keşfedilmiş olduğunu söylerler. Son olarak da ona zaten inandıklarını söylerler. İlim; sen yalnızken sana arkadaştır, yabancı iken sana yoldaştır, kederli iken seni eğlendiren kardeştir, sevinç ve üzüntülerde senin elinden tutan bir dosttur. Düşmanlarına karşı silahındır, dostlarına karşı ziynet ve süsündür

İnsanlar hayret etmeyi severler, ilmin tohumu da budur

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. Hayır bilim bir hayal değildir; fakat onun bize vermediği şeyleri başka bir yerde bulacağımızı sanmak bir hayaldir. Yanlış bilgi dinsizleri meydana getirir, gerçek ilim ise insanı Tanrı’nın önünde dize getirir. Tüm gerçekler keşfedildikten sonra anlaşılması kolaydır; amaç onları keşfetmektir. Galileo Galilei Bilimleri öğrenmeye, bizi kölelikten kurtaracak olan bilimlerden başlayalım

Montaigne Bilim ve tekniğin, yeni sorun yaratmadan bir sorunu çözebildiğim hatırlamıyorum. Bernard Shaw İlim servetten daha kıymetlidir; çünkü serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. Hz

Ali Bilimin ahlaki sınırları yoktur denemez

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Çünkü bilim, gerçekleri söylemekle ilgilenir ve bu da ciddi bir ahlaki sınırdır. İyi sindirilmiş bilim; bilgilerle mantıktan başka bir şey değildir. (Stainlau) Bilimin her yerinde gezinmeniz boşuna, bir kimse ancak öğrenebileceğini öğrenir. Bilimin işi, görüntülerin yerine gerçekleri, izlenimlerin yerine göstergeleri koymaktır. John Ruskin Evren prensibinin güzel ve basit olacağına derin bir inancım var

Albert Einstein Bilim ahlaki çatışmaları çözemez, ancak bu çatışmalarla ilgili tartışmaları daha doğru bir şekilde çerçevelemeye yardımcı olabilir. Heinz R

Pagels Bilim ondan daha fazla yaratmadan hiçbir zaman bir sorunu çözmez

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

George Bernard Shaw İrlandalı Maddenin tarihini anlamak ve galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve yaşam gibi en ilginç formlarını aramak zekanız için uygun bir kullanım gibi görünüyor. Robert Kirshner Bilimler kitapları değil, kitaplar bilimleri takip etmelidir. F.Bacon Bilimler, sanattan çok tecrübelere dayanır. Bilimlerin en zoru da, yaşamı iyi yaşamasını bilmektir. Montaigné Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır

A.Einstein Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Fûzûlî Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. Edmont Goblot Bilim Adamlarının En Güzel Sözleri Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır. Hz.Muhammed Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Mevlâna Dünyada her şey için medeniyet için hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir fendir

Mustafa Kemal Atatürk İlme karşı duyduğumuz ilgi, öyle bir susuzluğa benzer ki içtikçe daha fazla susarız. Laurence Sterne Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. Albert Einstein Bilim her zaman ‘laboratuvarda yapılan kontrollü deneyler sonucu elde edilen bilgiler bütünü’ olarak, yanlış anlaşılmıştır. Bilim aslında çok daha geniştir: Evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur

Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. En büyük icatlar, en büyük keşifler, bilimlere en derin bir şekilde yenilikler getiren çalışmalar ve uygarlığın en görkemli anıtları, maddi kâr peşinde koşmanın dünyaya ve insanlığa getirdiği hediyeler değildir. Tam tersine, bütün bunlar sahiplerinin maddi mutlulukta gözlerinin olmayışından kaynaklanmaktadır

Çağdaş bilimin ışıdığı toplum, yazgısını kendi elleriyle biçimlendirir. İlhan Selçuk Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi. H.Ali Yücel Eğer bilim ümit olsaydı, dünyada ki bütün insanlar alim olurdu

Hz.Ali En gerekli ve en büyük bilim, bizi mutlandıran bilimdir

Bilim Sözleri, Bilim İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

Mohammed Hecâzî En zor bilim, kendini bilmektir. Miguel de Unamuno Erdemlerin en büyüğü, bilimdir. Farâbî Hazmolunmayan ilim, telkin edilmemelidir. B.Said-i Nursî İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır. Hz.Ali

Ana Kaynak: NeOldu Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu